Petícia proti výrubu stromov v areáli ZŠ Gorazdova v Púchove.

stromy.jpgMy, nižšie podpísaní občania mesta Púchov, aj Slovenskej republiky, touto petíciou vyjadrujeme svoj nesúhlas s navrhovaným drastickým zásahom do životného prostredia tým, že sa vyrúbu takmer všetky stromy v areáli ZŠ Gorazdova v Púchove (cca 50 ks drevín), nakoľko ide o zdravé košaté stromy z dôvodu výstavby futbalového ihriska s umelou trávou, umelým osvetlením a taktiež ani z dôvodu, že sa jedná o alergény.

Nesúhlasíme s navrhovanou asanáciou – výrubom zdravých košatých drevín na parcele registra C 1394/3 k.ú Púchov a taktiež na parcele registra C 1388/4 k.ú Púchov v areáli ZŠ Gorazdova.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že stromy, ktoré je v pláne vyrezať, budú veľkou stratou mestskej klímy s dôrazom na zdravie obyvateľstva. Brezy, lipy, smreky, javory, ktoré sa tu nachádzajú, majú so svojimi korunami význam v zachytávaní slnečných lúčov v horúcich letných dňoch a ochladzujú tak okolité prostredie, zachytávajú dažďovú vodu, prach, hluk a exhaláty, vytvárajú tieň, a chránia tak aj ľudí. V poslednej miere sú aj úkrytom pre vtáctvo a hmyz ako včely, ktoré sú dôležité v rámci opeľovania na zachovanie ekológie prostredia. 

Preto dôrazne žiadame: Riadny dendrologický posudok, ktorý bude vykonaný odborníkom, kde sa presnejšie preukáže zdravotné a bezpečnostné hľadisko stromov, skutočná potreba výrubu so súdnoznaleckou pečiatkou. Napríklad metódou ťahovej skúšky ktorá presnejšie stanovuje, či je potrebné, aby bol strom odstránený. Vypracovanie analýzy vplyvu na životné prostredie miestneho obyvateľstva.

Dovoľujeme si tvrdiť a máme obavy, že pôvodné navrhované riešenie zo strany mesta narušuje dôraz na potrebu chrániť, zachovávať a zlepšovať stav životného prostredia. Odmietame odôvodnenie zo strany mesta, že stromy majú byť vyrezané pre ich produkciu alergénov.  Súčasne je povinnosťou každého, jednotlivo aj spoločne s inými, chrániť a zlepšovať životné prostredie v prospech súčasných i budúcich generácií. Toto právo zaručuje Aarhuský dohovor, aj právo Ústavy Slovenskej republiky v čl. 44. 

V neposlednom rade si mesto Púchov so svojím charakterom mesta športu a teda zdravia ľudí, podľa nášho názoru, vyžaduje tento charakter zachovať a zároveň s rešpektom prihliadať na históriu dotknutej krajiny, do ktorej patria aj súčasné dreviny, ktoré k lepšiemu zdraviu ľudí v meste jednoznačne patria. 

- podpisujem, lebo považujem stromy za niečo vzácne s nenahraditeľnou biologickou a spoločenskou hodnotou.

- podpisujem, lebo stromy do mesta patria, zvyšujú kvalitu bývania, ovzdušia a hlavne takéto veľké treba určite chrániť.

- podpisujem, lebo túto časť mesta poznám a som presvedčený, že stromy do tohto prostredia určite patria a tiež som presvedčený, že sa dajú citlivo a nádherne zaparticipovať do projektu, čo určite pridá nielen na estetike, ale aj na klíme v tejto štvrti mesta. 

- podpisujem, lebo nesúhlasím s výrubom zelene, ktorá je veľmi dôležitá, najmä v letných mesiacoch. Žiadna náhrada za dospelé stromy nie je adekvátna.

- podpisujem, lebo stromy bránia šíreniu nežiadúcich elektromagnetických žiarení.

- podpisujem, lebo stromy produkujú kyslík, základ nášho života človeka aj zvierat.

Ďakujeme každému, kto vyjadril svoj názor a podporil túto petíciu.

Juraj Kapuš

zakladateľ OZ Stromy zdravia

Pod Zábrehom 1563/19

02001

Púchov

 

Po vypísaní Vášho mena a e-mailovej adresy Vám príde potvrdzovací e-mail do Vašej e-mailovej schránky a je potrebné, aby ste klikli na odkaz v správe a potvrdili tým Váš podpis. Až potom sa Váš hlas započíta.

Prosím podporte svojim podpisom záchranu stromov, máme tieto stromy radi a záleží nam na nich.

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Juraj Kapuš na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...