Petícia proti výrubu lesa z dôvodu výstavby chatiek v údolí želovských pivníc.

kataster_udolie_zelovskych_pivnic_(2)2.jpgIMG_19982.jpgIMG_19972.jpgVážený priatelia údolia želovských pivníc pri obci Želovce. Prešiel nejaký ten čas a znovu Vás chceme požiadať o podporua pomoc. Ten istý pozemok a "rovnaký" žiadateľ o kúpu pozemku a výrub značnej časti lesa v údolí želovských pivníc. 

Lesy v údolí želovských pivníc v blízkom, ale aj širšom okolí predstavujú jedinečné prírodné bohatstvo. Sú nenahraditeľným prírodným prostredím, v ktorom pravidelne oddychujú,športujú a rekreujú obyvatelia a návštevníci údolia želovských pivníc a poskytujú jedinečnú mikroklímu pre nás všetkých. Lesy sú domovom množstva chránených živočíchov, rastlín a biotopov európskeho aj národného významu.

My dolu podpísaný členovia Občianského združenia údolie želovských pivníc, majitelia chát a návštevníci údolia želovských pivníc týmto žiadame obec Želovce a pani starostku, aby vykonalo všetky potrebné kroky proti výstavbe v danej oblasti, aby zastavili výrub takéhoto vzácneho lesa. Tento les má približne 800m2. 

Nám záleží na údolí želovských pivníc a veríme že aj Vám. 

Ďakujeme

S pozdravom a úctou

 

Občianské združenie údole želovských pivníc

Majitelia chát

Návštevníci údolia želovských pivníc

https://udolie-zelovskych-pivnic.business.site/


Občianske združenie údolie želovských pivníc    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Občianske združenie údolie želovských pivníc na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...