Petícia proti utajeným štátnym nákupom, ktoré znemožnia verejnú kontrolu tendrov

Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá umožní utajiť informácie o viacerých veľkých štátnych nákupoch. Obsahuje aj ďalšie zmeny, ktoré sťažia verejnú kontrolu tendrov. “Novinky” sa do legislatívy dostali cez pozmeňujúce návrhy Ľubomíra Vážneho a Petra Marčeka.

w1.png

Úrad pre verejné obstarávanie a organizácie Slovensko.Digital a Nadácia Zastavme korupciu požiadali prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby zákon nepodpísala. Prezidentka sa stotožnila s väčšinou pripomienok a zákon vrátila parlamentu, ktorý o ňom bude opätovne rozhodovať na schôdzi 26. novembra.

 

Ak by znova prešiel v nezmenej podobe, znamenalo by to najmä:

 

- veľké IT tendre, ale aj akékoľvek ďalšie nákupy, o ktorých rozhodne vláda, by sa obstarávali podobne ako keď štát nakupuje napríklad tanky alebo samopaly. Informácie o tendroch a časti zmlúv by neboli verejné a verejnosť by ich nemala ako kontrolovať

- dodávatelia by museli spĺňať špecifické bezpečnostné opatrenia, ktoré ale dnes pri rovnakých zmluvách spĺňať nemusia, čo by samozrejme znamenalo zúženie súťaží len na úzky okruh firiem

- priebeh takýchto súťaží by bol takmer nekontrolovateľný a na ľubovôli verejného obstarávateľa 

- skrátila by sa lehota, dokedy má Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rozhodnúť o podnete. Ak to úrad nestihne do 30 dní, bude sa to chápať ako fiktívne rozhodnutie v neprospech sťažovateľa

- v praxi by to znemožnilo účinnú kontrolu podnetov mimovládnych a iných organizácií. Znamenalo by to prekážky pri zastavení takých štátnych obchodov ako bol nástenkový tender či nedávny 100 miliónový tender na nákup kamier na ministerstve vnútra

- zaviedla by sa povinnosť náhrady trov konania v prípade, ak ÚVO odmietne podnet ku kontrole zo strany protikorupčných organizácií alebo verejnosti, nová povinnosť môže odradiť aktivistov od podávania podnetov

 

Žiadame poslancov, aby vypustili body, ktoré boli súčasťou pozmeňujúcich návrhov poslanca Vážneho a Marčeka.

 

Ide o týchto osem:

1 V čl. I § 3 sa odsek 8 vypúšťa.

2 V čl. I § 171 sa v odseku 4 tretia až štvrtá veta vypúšťa.

3 V čl. I § 172 sa odsek 2 vypúšťa.

4 V čl. I § 173 odseku 3 sa v druhej vete vypúšťajú slová „od doručenia rozhodnutia o prerušení konania kontrolovanému“.

5 V čl. I § 173 odseku 4 sa v druhej vete vypúšťajú slová „Od doručenia rozhodnutia o prerušení konania kontrolovanému“ a posledná veta.

6 V čl. I § 173 odseku 13 sa v druhej vete vypúšťajú slová „od doručenia výzvy podľa prvej vety kontrolovanému“.

7 V čl. I § 175 sa odsek 6 vypúšťa.

8 V čl. I § 176 sa v odseku 2 druhá až piata veta vypúšťa.

 

 

Petičný výbor:

Gabriel Lachmann, Belánikova 3574/6 Bratislava

Peter Kulich, Vajnorská 7, 831 03 Bratislava

Martin Suchý, Račianska 13, 831 02 Bratislava

 

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy podľa § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov je Zuzana Petková, Podlučinského 7, 821 03 Bratislava


Zuzana Petková (Nadácia Zastavme korupciu), Peter Kulich (Slovensko.Digital)    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Zuzana Petková (Nadácia Zastavme korupciu), Peter Kulich (Slovensko.Digital) bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...