Petícia proti rozšíreniu Košickej ulice na štvorprúdovú cestu v úseku medzi križovatkami s Prievozskou ulicou a Dulovým námestím, územné konanie SÚ/CS 7956/2019/2/KIL

Spoločnosť YIT Slovakia a.s., ktorá na pozemku medzi ulicami Košická, Páričkova, Svätoplukova a Dulovo námestie stavia polyfunkčný objekt Zwirn, navrhuje Košickú ulicu v úseku medzi Prievozskou ulicou a Dulovým námestím rozšíriť zo súčasných dvoch jazdných pruhov na štyri jazdné pruhy. Šírka vozovky má byť zachovaná, týmto zásahom by ale došlo k zrušeniu všetkých parkovacích miest, frekventovaného cyklistického pruhu ako aj zásahom do stredového pásu zelene. Predovšetkým by však viedol ku zvýšeniu počtu motorových vozidiel na Košickej ulici, ku zvýšeniu hluku a množstva výfukových plynov a teda zhoršeniu kvality života obyvateľov v dotknutej lokalite.  

Navrhovaná kompenzácia 24 parkovacích miest, ktoré by boli vybudované medzi existujúcimi stromami v zelenom páse po bokoch cesty, je pri súčasnom množstve parkujúcich áut v lokalite nedostačujúca. Kvôli ich vybudovaniu by navyše hrozilo poškodenie koreňového systému stromov a výrub stromov, medzi ktorými nie je dostatočný priestor pre vytvorenie parkovacích miest.

My, obyvatelia Košickej ulice a jej okolia, nesúhlasíme s investičným zámerom a projektom na rozšírenie Košickej ulice z dvoch jazdných pruhov na štyri a žiadame primátora Hlavného mesta SR Bratislava a samosprávu mestskej časti Bratislava-Ružinov, aby k výstavbe vydali nesúhlasné stanovisko.


Vladimír Novák, Košická 18, Bratislava-Ružinov    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Vladimír Novák, Košická 18, Bratislava-Ružinov na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...