Petícia proti projektu Nadstavba OD Mier v Košiciach

My, občania, podpísaní pod touto petíciou, žiadame poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach, aby zrušili súhlasy s realizáciou plánovanej Nadstavby OD Mier, ktoré vydalo Mesto Košice dňa 8. 12. 2016 a 24. 2. 2017 pre AS DEVELOPMENT s.r.o. Uvedené súhlasy obchádzajú uznesenie č. 893 zo dňa 10. 2. 2014 tým, že sa vzťahujú na neskoršiu verziu projektovej dokumentácie s kozmetickými zmenami. Ale ani táto neskoršia verzia nerieši dôvody uvádzané v petícii, ktorej Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 893 vyhovelo (realizácia výrazne zníži kvalitu bývania stovák dotknutých obyvateľov na neúnosnú úroveň v oblasti dopravnej, ekologickej, estetickej, bezpečnostnej a zdravotnej).

Vydaním súhlasov Mesta Košice s projektom v kontexte s vyhovením predchádzajúcej petícii sa cítime byť podvedení v uplatnení petičného práva. Považujeme za neprípustný precedens, aby sa účinok úspešnej petície dal zmariť dodatočnou účelovou zmenou akéhokoľvek stavebného projektu odmietaného petíciou.  

Preto žiadame poslancov prijať  uznesenie, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Košiciach:  

1. ruší vyššiemenované súhlasy Mesta Košice,

2. nesúhlasí s akýmkoľvek projektom nadstavby OD Mier,

3. poveruje riaditeľa magistrátu uplatniť uznesenie v územnom konaní a v stavebnom konaní.

 

11. 9. 2017       

 

Petičný výbor:

Martin Kurpas, Park Mládeže 2, Košice- osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy

Ing. Martin Truchlý, Park Mládeže 2, Košice

Ing. Tomáš Gešovský, Národná trieda 60, Košice

Ing. Karol Labaš, Berlínska 13, Košice, karol.labas@gmail.com                                                                                              

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Karol Labaš na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook