Petícia proti potláčaniu slobody slova a za zastavenie trestného stíhania doc. Jána Dudáša, DrSc.

My, občania Slovenskej republiky, ktorá je v Ústave SR charakterizovaná ako „zvrchovaný, demokratický a právny štát“, žiadame neodkladné zastavenie zneužívania represívnych zložiek politickej moci a neodkladné zastavenie trestného stíhania vedca a vysokoškolského pedagóga doc. Jána Dudáša, DrSc. v zmysle čl. 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a čl. 26 Ústavy SR, ktoré zabezpečujú právo na slobodu prejavu!

Politické zneužívanie polície na šírenie strachu za vyslovený názor - výsledok vedeckého bádania a hodnoverného svedectva - alebo odopieranie práva na slobodný dialóg, je v civilizovanom svete považované za neprípustné. Súčasné stupňovanie zastrašovania, kriminalizovania, prenasledovania, terorizovania a trestania občanov za ich názory a navyše aj obranu slovenských národnoštátnych záujmov, sú s demokratickým systémom nezlučiteľné. Považujeme to za urážku a hanobenie demokracie!

Úlohou občanov demokratického štátu je brániť si ústavou potvrdené slobody aj práva a nedovoliť zneužívanie politickej moci na represie za vlastný názor a požadovanie vedeckej diskusie či polemiky.

Vyzývame podobne zmýšľajúcich občanov Slovenskej republiky, aby sa postavili proti všetkým nedemokratickým spôsobom, využili všetky ústavné možnosti na obranu proti zneužívaniu politickej moci a pasivitou, ľahostajnosťou a mlčaním neumožnili návrat k časom totality!

Máme dôvodné podozrenie, že opakovaným konaním NAKA bol porušený základný prvok demokracie a je iba otázkou času, kedy budeme prinútení využiť svoje právo zakotvené v čl. 32 Ústavy SR:

„Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“

  „Zastavme ich bratia...“ – kým je čas!  

Spoločne za Slovenskú republiku ako slobodný, zvrchovaný, demokratický a právny štát!

Odkazy na súvisiace články:

Trestné stíhanie za pravdu - návrat do stredoveku

Bráňme si slobodu a zastavme návrat k totalite

Protest Kongresu slovenskej inteligencie proti potláčaniu slobody slova

Protest proti útoku súdnej a výkonnej moci proti vedeckému výskumu

Unikát Slovenska v 21. storočí

 

SKSI Slovakia plus, Benediktiho 6, 811 05 Bratislava, zastúpená: akad. mal. Viliam Hornáček - predseda  

Petičný výbor:

Akad. mal. Viliam Hornáček, Tbiliská 29, 831 06 Bratislava

Ing. Vladimír Bizoň, ŠDDO, Topoľčianska 124, 95611 Ludanice

Ing. Branislav Čech, Budovateľská 11, 038 52 Sučany

Marián Horváth, Námestie SNP 110, 976 13 Slovenská Ľupča

Prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár, CSc. Cádrova 5, 831 01 Bratislava

Ing. Peter Kohút, CSc. Malý Šariš 478, 080 01 Prešov 

PhDr. Martin Lacko, PhD. Modrová 233, 916 35

Anton Selecký, Belinského 24, 851 01 Bratislava

RNDr. Igor Serváček, Kvetná 24, 900 42 Dunajská Lužná

Prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc. I. Bukovčana 4, 841 08  Bratislava

Mgr. Margaréta Vyšná, Jesenského 37, 943 01 Štúrovo

............................................................................................................................................................................................................

Doplnené 13.8.2020:

Každý jeden podpis je pre nás dôležitý. Veľmi si vážime statočnosť verejne známych osobností, ktoré sa neváhajú postaviť na obranu spravodlivosti napriek tomu, že môžu byť rovnako za svoj názor prenasledované.

Okrem iných túto petíciu podporili:

Eva Zelenayová, Viktor Timura, Ľudovít Števko, Ignác Juruš, Tibor Korečko, Tomáš Hlaváč, František Vnuk, Štefan Paulov, Ivan Lehotský, Anton Čulen, René Pavlík, Ján Lakota, Ivan Mrva, Rafael Rafaj, Gustáv Murín, Radovan Hrádek, Peter Švec, Jozef Sivák, Ľubomír Huďo, Peter Grečo, Lukáš Kopáč ...

Ďakujeme!


SKSI Slovakia plus    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že SKSI Slovakia plus bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...