Petícia proti pobytu nelegálnych migrantov na Slovensku

Na verejnosť sa dostali informácie, že v Malackách má byť postavený tábor pre ilegálnych migrantov. Minulý rok tu boli pokusy takýto tábor postaviť v Ilave. 

Upozorňujeme, že ubytovanie ilegálnych migrantov je de facto  legalizáciou ich nelegitímneho pobytu na území Slovenskej republiky a teda porušením migračných zákonov Slovenskej republiky.
Vo všetkých štátoch mimo EÚ je nelegálna migrácia trestná a je postihovaná väzením, alebo okamžitým vypovedaním z krajiny.
Nesúhlasíme so žiadnym, ani krátkodobým, ani dlhodobým pobytom nelegálnych migrantov a to ani dočasne. Trváme na ich vyhostení zo Slovenskej republiky do tranzitnej krajiny, z ktorej prišli. 
Susedné krajiny ako Česko, Rakúsko a Maďarsko prijali okamžité opatrenia na ochranu svojich hraníc. Vyzývame dočasnú vládu, aby okamžite prijala všetky opatrenia na ochranu slovenských hraníc, namiesto tichej legalizácie nelegitímnej migrácie.
 
Pri výstavbe ubytovacích kapacít pre ilegálov a poskytovaním stravovania im vytvárame prvé zázemie na požiadanie azylového procesu a zotrvania na Slovensku.
Slovenská republika oficiálne prijala 153 tisíc ukrajinských utečencov, ktoré výrazne zaťažujú slovenský rozpočet a daňové zaťaženie Slovenských občanov, ako aj ubytovacie kapacity. Slovenskí občania nenamietali proti solidarite so susednými obeťami vojny a poskytli im aj súkromnú pomoc.
V prípade ilegálnych migrantov prevažne islamského pôvodu však pomoc odmietame. Vychádzame zo skúseností zo západnej Európy, kde dochádza k populačnému prečíslovaniu pôvodného obyvateľstva, k teroristickým útokom, vypaľovaniu kostolov, niekoľkonásobnému zvýšeniu kriminality, masovému znásilňovaniu žien a detí a k ústupu od modelu slobodnej krajiny k prijímaniu pravidiel islamskej stredovekej spoločnosti. 
Z uvedených dôvodov, týmto podporujeme  pána  primátora mesta Malacky v  jeho  jednoznačne odmietavom  stanovisku k  budovaniu  akýchkoľvek  ubytovacích zariadení  pre  ilegálnych  migrantov  a rovnako podporujeme aj ďalších , ktorých  mestá alebo obce by mohli byť  ohrozené   výstavbou podobných  zariadení  pre  nelegálnych  migrantov. 
 
Upozorňujeme, že v prípade ďalšieho nezákonného postupu pri podpore negálnej migrácie, my slovenskí občania uskutočníme všetky kroky, aby sme jej zabránili a zachovali si súčasnú tradičnú spoločnosť, vybudovanú  našimi generáciami starých rodičov, založenú na kresťanskom a ateistickom princípe života. 

 

 

Spolok Archa OZ    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Spolok Archa OZ bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...