Petícia proti “Petícii sa zrušenie vysielania T-mobile “vianočnej” reklamy”

My, dolupodpísaní, reagujeme touto petíciou na tiež absurdnú petíciu s názvom "Petícia za zrušenie vysielania T-mobile "vianočnej" reklamy".

Po prvé preto, že v 21. storočí, by mal byť každý rodič schopný vysvetliť spôsobom primeraným veku daného zvedavého dieťata, čo sú spermie. Pokiaľ sa rodič cíti v danej pozícii tak nekomfotne, že radšej spisuje petície, aby sa tej téme vyhol, navrhujeme mu, nech sa rýchlo osmelil a vyhľadal PRE SEBA s podaním témy, prípadne vysvetlením, odbornú pomoc. 

Po druhé preto, že, reklama od operátora s názvom T-mobile sa na Slovensku nevysiela od roku 2006 a daným rodičom sa tak opäť otvára príležitosť na sebaobohacovanie sa o poznatky, keď už si údajne pôjdu vervo-mocou rušiť služby.

A po tretie preto, že je celá tá petícia somarina ako schody vo výťahu 😃


Ivette Lešundáková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Ivette Lešundáková bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...