Petícia proti odvolaniu PhDr. Jána Papugu, PhD. z funkcie riaditeľa ZŠ a MŠ Riazanská v Bratislave

My, dolupodpísaní rodičia a priatelia školy, vyjadrujeme súhlas s nasledujúcim listom adresovaným hlavnej školskej inšpektorke ŠŠI.

Vážená hlavná školská inšpektorka - pani Kalmárová,

obraciame sa na Vás ako rodičia a priatelia ZŠ a MŠ Riazanská č. 75 v Bratislave so žiadosťou o prehodnotenie Vášho návrhu na odvolanie PhDr. Jána Papugu, PhD. z funkcie RŠ ZŠ a MŠ na Riazanskej ulici v Bratislave. 

Rozhodntutie odvolať pána Papugu z funkcie riaditeľa považujeme za neadekvátne voči previneniu, ktoré sa uvádza v správe školskej inšpekcie. Naopak odvolanie pána riaditeľa by znamenalo zastavenie naštartovaných pozitívnych zmien na škole, spomedzi ktorých uvádzame najmä tieto:

Pán riaditeľ zdedil školu v katastrofálnom stave. Pracoval dokonca aj počas víkendov, prázdnin a neskorých večerov na jej zveľaďovaní. Humanizoval školské priestory a obnovuje okolie školy, toalety, zariadil odborné učebne, zabezpečil počítače do učební a notebooky učiteľom, zapojil žiakov do mnohých projektov, zaviedol ruštinu, nemčinu aj krúžok slovenčiny pre deti z inojazyčného prostredia, stabilizoval učebný plán školy, obnovil tradíciu vianočných trhov.

Okrem sponzorov zapojil aj dobrovoľníkov, ako zo školy, tak aj z lokálnej komunity. Umožnil zapojiť sa do života školy aj deťom, ktoré predtým túto možnosť nedostali (nútený homeschooling). Vďačíme mu za záchranu školy, ktorá upadala - dnes má škola vyše 300 žiakov, vrátane mnohých žiakov so ŠVVP, žiakov v riziku a žiakov z inojazyčného prostredia. Snaží sa o zmenu klímy a kultúry školy na rešpektujúcu práva a potreby detí. Stal sa pre deti autoritou, ktorej dôverujú. Postupne pracuje aj na tvorbe riešení náročných situácií v prospech detí a školskej komunity. Vždy si zodpovedne a kompetentne plnil a plní všetky svoje povinnosti vyplyvajúce z jeho funkcie vysoko nad rámec svojich povinností ukladaných zákonom.

My, rodičia a priatelia školy, sa obávame, aké následky by mala najmä pre deti, ale aj pre celú komunitu školy - výmena riaditeľa uprostred procesu jej obnovy.

Ďakujeme a veríme, že budeme vypočutí a nájdeme u Vás ochotu k prehodnoteniu Vášho návrhu.
S pozdravom rodičia a priatelia školy:

 


Ing. Kvetoslava Jonasova, Mgr. Peter Mráz, Bc. Mária Anderson    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ing. Kvetoslava Jonasova, Mgr. Peter Mráz, Bc. Mária Anderson na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...