Petícia proti likvidácii Gymnázia Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach

My, dolu podpísaní občania a obyvatelia Turčianskych Teplíc, nesúhlasíme s rozhodnutím Okresného úradu v Žiline, odboru školstva, ohľadom návrhu na redukciu žiakov a faktické zrušenie prvého ročníka Gymnázia Mikuláša Galandu s osemročným štúdiom pre školský rok 2018/2019 z nasledujúcich dôvodov:

  1. Okresný úrad v Žiline zakázal otvoriť nový ročník a prijímať žiakov gymnázia    s osemročným štúdiom bez širokej odbornej a verejnej diskusie.
  2. Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach je jediným gymnáziom v okrese Turčianske Teplice, pričom územná pôsobnosť predstavuje celý Žilinský samosprávny kraj, nie iba okres Turčianske Teplice.
  3. Pre školský rok 2018/2019 prejavilo predbežný záujem o štúdium 30 žiakov. Najbližšie  gymnázium s osemročným štúdiom je až v Martine. Doprava, najmä pre žiakov nižších   ročníkov, je zložitá, najmä s ohľadom na prestupovanie. Z najvzdialenejších obcí okresu  Turčianske Teplice je vzdialenosť do Martina okolo 40 km.  

Preto my, dolu podpísaní občania a obyvatelia Turčianskych Teplíc, žiadame o prehodnotenie rozhodnutia Okresného úradu v Žiline tak, aby do prvého ročníka Gymnázia Mikuláša Galandu s osemročným štúdiom bolo pre školský rok 2018/2019 možné prijať 17 žiakov, a tak otvoriť jednu plne organizovanú triedu.

Taktiež žiadame Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR na otvorenie odbornej a verejnej diskusie o plošnom uplatňovaní 5% klauzuly pre prijímanie žiakov gymnázií s osemročným štúdiom.

Žiadame poslancov Národnej rady SR, aby umožnili túto diskusiu ponechaním pôvodnej kvóty pre prijímanie žiakov do prvých tried osemročných gymnázií.


Mgr. Igor Arvensis    Kontaktujte autora petície
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )