Petícia proti činnostiam súvisiacim s prieskumom a potenciálnou budúcou ťažbou ložísk horľavého zemného plynu v okolí obce Červeník

My, dolupodpísaní obyvatelia obce Červeník v okrese Hlohovec a priľahlých obcí, majúc záujem na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci Červeník a berúc do úvahy, že kvalita životného prostredia v obci Červeník je neoddeliteľne spätá aj s vplyvmi na životné prostredie, ktorých pôvod je mimo územia obce Červeník, vyjadrujeme týmto svoj nesúhlas s realizáciou prieskumných vrtov “Trakovice 13” (k. ú. Trakovice), “Madunice 8”, (k. ú. Červeník) a “Malženice 1” (k. ú. Malženice) v rámci ložiskového geologického prieskumu horľavého zemného plynu, s ťažbou horľavého zemného plynu v okolí našich domovov a s akoukoľvek súvisiacou prieskumnou a ťažobnou činnosťou.


Žiadame preto obecné zastupiteľstvo obce Červeník a starostu obce Červeník, aby vyjadrili v mene obyvateľov obce Červeník nesúhlas s realizáciou uvedených prieskumných vrtov, ako aj so všetkými geologickými prácami v tomto prieskumnom území a s nimi súvisiacimi činnosťami, ktoré môžu zasiahnuť do životného prostredia obyvateľov obce Červeník. Dôrazne nesúhlasíme s realizáciou prieskumných vrtov pre ložiskový geologický prieskum horľavého zemného plynu “Trakovice 13” (k. ú. Trakovice), “Madunice 8”, (k. ú. Červeník) a “Malženice 1” (k. ú. Malženice) a ďalších možných obdobných vrtov v blízkosti našich domovov a žiadame obecné zastupiteľstvo a starostu obce Červeník, aby podnikli všetky potrebné kroky k tomu, aby realizácii týchto vrtov zabránili.

 

Petičný výbor:
Ing. Polák Tomáš, adresa pobytu: Hollého 586/1A Červeník 920 42, SR
JUDr. Púdela Tomáš, adresa pobytu: Jilemnického 455/11, Červeník 920 42, SR
Mgr. Polák Samuel, adresa pobytu: Bernolákova 2, Červeník 920 42, SR
Mgr. Daniška Michal, PhD., adresa pobytu: Žlkovce 111, 920 42, SR

Osoba určená na zastupovanie pred orgánom verejnej správy:
Ing. Polák Tomáš, adresa pobytu: Hollého 586/1A Červeník 920 42, SR

 


Ing. Tomáš Polák, Hollého 586/1A Červeník, 920 42, SR    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Ing. Tomáš Polák, Hollého 586/1A Červeník, 920 42, SR na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...