Petícia pre vládu SR a orgány činné v trestnom konaní na začatie urgentného riešenia problému s vytunelovaním firmy 123 kuriér

JE 123 KURIÉR DRUHÝ VÁHOSTAV?

Touto petíciou by sme chceli vytvoriť tlak na vládu SR, ministerstvo hospodárstva ako aj orgány činné v trestnom konaní na urgentné začatie riešenia situácie s vytunelovaním firmy 123 kuriér.

Firma 123 kuriér od septembra roka 2023 prestala vyplácať svojich dodávateľov, kuriérov, skladníkov, kamionistov a iné subjekty, ktoré pre túto spoločnosť dodávali služby. Firma podľa vedúcich pracovníkov už nemá na účte peniaze na riadne zaplatenie pohľadávok voči dodávateľom poskytujúcim prepravu, skladových priestorov, energií ako aj pohľadávok voči štátu nakoľko firme už vznikla dlžoba aj na zdravotnom a sociálnom poistení. Na základe nevyplatenia faktúr subdodávateľom sa v januári začne spätné vracanie DPH, ktoré firma neoprávnene započítala a neuhradila faktúry.

Tak isto však firma poškodila aj klientov, ktorí cez túto firmu zasielali svoje produkty koncovým zákazníkom. Nevyplatené dobierky za tovar podľa slov obchodníkov siahajú až do októbra roku 2023 - firma vydala stanovisko 23.11., v ktorom sa snaží vinu zhodiť na všetky strany a hovorí o sprisahaní. Nás by zaujímalo, kde sú peniaze za vyzbierané dobierky v čase od 30.10.2023 až do 15.11.2023. Kde sú peniaze za faktúry od septembra 2023, keďže firma od zákazníkov uhradené faktúry má aj za mesiace september aj október.

123 kuriér prostredníctvom svojho právneho zástupcu žiada o ďalšie úhrady platieb na účet spoločosti aj keď existuje dôvodná obava, či tieto peniaze neskončia rovnako ako peniaze za posledné mesiace. poškodení spoločnosťou 123 kuriér    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem poškodení spoločnosťou 123 kuriér na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...