PETÍCIA občanov Bratislavy k riešeniu situácie okolo výstavby v okolí Nív, Ružovej doliny a Klingerovej kolónie

Situácia v okolí Nív, Ružovej doliny, Klingerovej kolónie a čiastočne Prievozu je skutočne neúnosná. Už viac ako desaťročie permanentne žijeme na stavbe. Prach, hluk, špina, úbytok zelene a parkovacích miest – to je len stručný výpočet toho, s čím sa ako obyvatelia potýkame denne, sedem dní v týždni, sviatky a víkendy nevynímajúc. Ale aj my máme svoje limity.
Nikto z nás, čo bývame v okolí stavieb, ktoré nám tu vyrastajú ako huby po daždi, sme Vás o túto výstavbu neprosili, naopak. Žijeme tu v prachu, žijú v ňom naše deti, naši starí rodičia. To čo dýchame v okolí stavieb je viac prach, ako kyslík. Nehovoriac o tom, že sme prišli o slnko, ktoré sa k našim bytom cez obrie stavby vo veľkej časti bytov ani nedostane. Aj napriek tomu, že na to občania Ružinova upozorňovali niekoľkokrát, jednoducho nereagujete.
Rozsypaný štrk na prechodoch pre chodcov permanentne ohrozuje životy ľudí, najmä cyklistov a korčuliarov, keďže križovatka pri nájazde na most Apollo je vstupný a výstupný smer z cyklotrasy na petržalskú hrádzu.
Rozpredávate pozemky, povoľujete výškové stavby medzi rodinnými domami bez toho, aby ste sa tých, čo tu žijú celé roky, aspoň opýtali, či im to nebude vadiť. Ohrozujete zdravie, majetok obyvateľov Ružinova, kvalitu života tisíckam obyvateľov tejto časti. Je preto načase, aby sme sa ozvali!
Žiadame Vás preto pán primátor Ivo Nesrovnal, aj Vás, poslanci mestského zastupiteľstva:
1. Pozastavte okamžite ďalšiu výstavbu v okolí Nív, Klingerovej kolónie, Prievozu, Ružovej doliny
2. Zastavte rozpredaj pozemkov v tejto lokalite a povoľovanie výstavby ďalších výškových stavieb
3. Žiadame Vás o urýchlené vyhlásenie stavebnej uzávery v okolí Nív a Klingerovej kolónie pre ďalšie projekty v tejto časti Bratislavy
4. Žiadame o zabezpečenie stavebných prác a to tak, aby sa pri nich prihliadalo na zdravie obyvateľov v okolí rozostavanej autobusovej stanice Mlynské nivy, o maximálne zníženie prašnosti nielen v okolí stavby, ale aj po ceste, po ktorej sa pohybujú nákladné autá vyvážajúce zeminu a štrk, žiadame o zabezpečenie umývania áut pri výjazde zo staveniska a zabezpečenie nákladu plachtami, kropením, teda tak, aby nedochádzalo k permanentnému prachovému oblaku a rozsýpaniu nákladu po ceste na skládku
5. Žiadame o okamžitú sanáciu staveniska proti prašnosti a to pravidelným a intenzívnym postrekom celého staveniska vodou
6. Žiadame o bezprecedentné potrestanie stavebníka resp. stavebníkov pri nedodržaní technologických postupov týkajúcich sa ohrozenia verejného zdravia občanov v okolí staveniska a ostatných dotknutých častí Ružinova a to finančnými pokutami, príp. zastavením stavby až do doby odstránenia nedostatkov
7. Žiadame o permanentný stavebný dohľad nad stavbou, resp. stavbami v dotknutých častiach
8. Žiadame o okamžitý postih každého stavebníka, ktorý staval, stavia a bude stavať v rozpore s akýmkoľvek povolením a v rozpore so zatiaľ platným stavebným zákonom Zákon č. 50/1976 Zb.
9. V prípade, že nepríde k okamžitej náprave zo strany stavebníka, žiadame o urýchlené podanie trestného oznámenia pre ohrozenie verejného zdravia zo strany stavebníka a to na základe Zákona č. 355/2007 Z. z. teda Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
Zástupca:
Mgr. Monika Kozelová
Predseda petičného výboru:
Mgr. Monika Kozelová
Členovia petičného výboru: JUDr. Michaela Biháryová, Mgr. Monika Kozelová, Ivan Prokop


Mgr. Monika Kozelová    Kontaktujte autora petície