Petícia o zmene cestovného poriadku vlakov tak, aby medzinárodné vlaky sa zastavili aj v Galante

Žiadame Ministerstvo dopravy a výstavby, aby iniciovalo zmenu cestovného poriadku tak, aby nasledovné vlaky sa zastavili aj v Galante: EC 270 Petrov, EC 271 Petrov, EC 272 Csárdás , EC 274 Jaroslav Hašek, EC 280 Jan Jesenius, EC 281 Jan Jesenius, EC 477 Metropol.

A Közlekedési és Építésügyi Minisztériumot felszólítjuk a vasúti menetrend módosításának kezdeményezésére, hogy az alábbi vonatok Galántán is megálljanak: EC 270 Petrov, EC 271 Petrov, EC 272 Csárdás , EC 274 Jaroslav Hašek, EC 280 Jan Jesenius, EC 281 Jan Jesenius, EC 477 Metropol

Členovia petičného výboru / A petíciós bizottság tagjai: Forró Krisztián, 925 32 Veľká Mača (Nagymácséd) 200 Agócs Gergely, Mgr.,  925 41 Kráľov Brod (Királyrév) 66 Biró László, Mgr.,  924 01 Galanta (Galánta), Priečna 1100/22 Pék László, 925 01  Matúškovo (Taksonyfalva) 369 Klabuzai Andrea, JUDr. PhD., 925 07  Mostová (Hidaskürt) 406  Zupko Tamás, 925 05 Vozokany (Pozsonyvezekény), Školská 28/3


Berényi József, Mgr., 925 02 Dolné Saliby (Alsószeli) 120    Kontaktujte autora petície


ALEBO

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená na našej stránke. Všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári, však uvidí autor petície.

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Skontrolujte si doručené správy (aj priečinok so spamom).
Facebook