Petícia na zníženie mzdy poslancov

My občania Slovenskej republiky žiadame, zníženie platov poslancov Národnej rady Slovenskej repupliky.

Na Slovensku sa po "korona kríze"  potrebuje štát šetriť, a poslanci by nám mali ísť príkladom. Chceme, aby nám ukázali, aké je pracovať za ,,Štartovaciu alebo minimálnu mzdu" a ako sa dá z nej normálne žiť. 

 

Žiadame upraviť plat poslanca Národnej rady Slovenskej Republiky: 

Od 1.1.2021 do 31.12.2021 žiadame, aby bol plat vo výške štartovacej minimálnej mzdy 465 eur v hrubom.

Od 1.1.2022 do 31.12. 2024 žiadame, aby bol plat poslanca vo výške minimálnej mzdy v SR. 

Od 1.1.2025 žiadame, aby bol plat poslanca vo výške priemernej mzdy v SR, ktorý by bol znížený o 20% za každé 1% ktoré by zvyšovalo štátny dlh (deficit štátneho rozpočtu).