Petícia na podporu zrušenia nezákonných právnych úkonov na základe ktorých bola podvodne zlikvidovaná najväčšia Špecializovaná nemocnica na liečbu TBC a respiračných chorôb v Poprade -Kvetnici

nemocnica.jpghttp://www.szcpv.org/20/pandemia.html

Vážený pán Minister zdravotníctva, je našou morálnou povinnosťou obrátiť sa na Vás a požiadať Vás, aby ste z titulu svojej funkcie v záujme ochrany životov a zdravia občanov, podnikli kroky k podaniu návrhu súdu na vydanie neodkladného opatrenia, ktorým by súd do právoplatného rozhodnutia vo veci prikázal, aby o využití objektu bývalej Špecializovanej nemocnice v Kvetnici rozhodlo ministerstvo zdravotníctva a zároveň Vás požiadať, aby bolo obnovené infekčné oddelenie v nemocnici v Poprade.

Súčasná situácia ohrozenia koronavírusom, kedy v celom podtatranskom regióne po zrušení infekčného oddelenia v nemocnici v Poprade a likvidácii Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb Poprad – Kvetnica musia prevážať nakazených do Prešova a Ružomberka, potvrdila opodstatnenosť nášho trestného oznámenia. Naše trestné oznámenie bolo odmietnuté ako potvrdzujeme uzneseniami tzv. „orgánov činných v trestnom konaní“ v prílohe, pretože v prípade zákonného vyšetrovania bez zasahovania do nezávislosti prokuratúry a polície by vyšlo najavo, že na podvode sa podieľal bývalý minister zdravotníctva nominant SNS Valentovič a osoby prepojené z organizovaným zločinom do ktorých rúk sa dostali lukratívne pozemky a nehnuteľnosti areálu nemocnice v Kvetnici.

Dnes je najbližšia nemocnica s infekčným oddelením v Prešove a Ružomberku, pričom objekt v Kvetnici a pozemky vo vlastníctve osôb spájaných s organizovaným zločinom už 12 rokov chátrajú. Je dokázateľné, že nezisková organizácia podnikateľa Jána Bynca bola zriadená účelovo a špekulatívne 3 dni po vyhlásení druhého kola ponukového konania na odpredaj tzv. prioritného majetku 29. mája 2009, ktorý môže nadobudnúť iba štát alebo nezisková organizácia. Jediným záujemcom bola nezisková organizácia Jána Bynca, ktorá bola založená s jediným zámerom - získať areál nemocnice. Podvodné založenie neziskovej organizácie, potvrdzuje samotný výpis OR SR podnikateľa Jána Bynca, ktorý podniká v oblasti stavebných prác a je známy viacerými medializovanými kauzami a kontaktmi na politikov. Jeho spoločnosť PKB Invest s.r.o. nemá v predmete činnosti poskytovanie zdravotníckych ani sociálnych služieb a zjavne ide o porušovanie viacerých zákonov vrátane trestného činu podvodu podľa §-u 221 zákona č. 300/2005.

Ako dokazujú formálne zverejnené správy neziskovej organizácie vyplýva z nich, že organizácie nevykonáva žiadnu všeobecne prospešnú činnosť na ktorú bola založená.

Zákon o neziskových organizáciách hovorí, že ak je nečinnosť dlhšia ako 12 mesiacov, na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčuje právny záujem, súd rozhodne o zrušení organizácie. 

Hoci sme na to listom, ktorý pripájame v prílohe, upozornili aj bývalého ministra zdravotníctva Druckera, ani on ani kompetentní z VÚC nemali záujme konať a podať súdu návrh na vydanie neodkladného opatrenia, aby do rozhodnutia súdu bola Nemocnica v Kvetnici daná do správy štátu, pretože ak nezisková organizácia s predmetom činnosti liečebné a sociálne služby vlastní nemocnicu a 12 rokov ju nechá chátrať ide buď o svetový unikát alebo o trestný čin podvodu!

 


Svetové združenie bývalých politických väzňov    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Svetové združenie bývalých politických väzňov bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...