Petícia na podporu založenia Slovenského inštitútu v Bruseli

Vážený pán minister Ivan Korčok,

dovoľujeme si vás osloviť vo veci založenia Slovenského inštitútu v Bruseli. Priradil by sa tak k ôsmim fungujúcim inštitútom, ktoré sú umiestnené v Európe a ktoré patria pod gesciu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. K vytvoreniu takéhoto stánku je niekoľko vážnych dôvodov.

V prvom rade sa nám zdá, že Slovensko sa musí jasne a systematicky zviditeľniť v Bruseli, ktorý je životne dôležitý z hľadiska štátneho a zahranično-politického záujmu Slovenskej republiky. Vďaka inštitútu by sa pritiahol záujem ľudí, ktorí ovplyvňujú dianie v EÚ a NATO o našu krajinu. V Bruseli pôsobí celý rad organizácií európskeho významu, s ktorými je pre Slovensko užitočné vytvárať vzťahy pomocou prezentácie slovenského kultúrneho a spoločenského diania.

V druhom rade, v  Belgicku žije početná, niekoľko tisícová (asi 6 000 – 8 000) skupina krajanov, občanov Slovenskej republiky, z ktorých mnohí pracujú pre inštitúcie Európskej únie, ale  aj v súkromnom sektore a pod. Aj oni určite ocenia, ak budú mať príležitosť vidieť a zažiť kultúrne dianie na Slovensku a tak udržiavať kontakt s domovom. Záujem o takúto inštitúciu prejavujú Slováci dlhodobo. Napriek tomu, že slovenskí krajania sú v Belgicku aktívni (Výbor pre rekreačnú slovenčinu – neformálne stretnutia krajanov, Od Tatier k Schumanu – diskusná iniciatíva, BRUSK – českí a slovenskí skauti, Akodoma vzw – folklórny súbor, Spoločné futbalové mužstvo Slovákov a Čechov, Lienky – slovenské rodiny v Belgicku, Rodičia slovenských žiakov navštevujúcich Európsku školu III, v minulosti fungoval aj Spolok Slovákov v Belgicku atď.) okrem Slovenskej katolíckej misie neexistuje spolok, ktorý by slovenskej komunite, aj tej umeleckej, poskytoval priestory na kultúrne akcie. Určite by založenie inštitútu privítala aj skupinka aktívnych rodičov, ktorí učia deti slovenský jazyk a pripravujú žiakov na komisionálne skúšky zo slovenského jazyka.

V neposlednom rade, spomínaný Slovenský inštitút by mohol byť priestorom pre prezentáciu Slovenska a miestom, kde by sa mohli vytvárať a posilňovať kultúrno - umelecké vzťahy medzi slovenskými, belgickými, európskymi, zahraničnými a medzinárodnými organizáciami alebo jednotlivcami.

Uvedomujeme si, že vznik takejto inštitúcie si vyžaduje nemalú a trvalú finančnú podporu. Domnievame sa však, že investovať do prezentácie moderného a dynamického Slovenska v Bruseli je vhodné a potrebné.

Naši najbližší susedia (napr. Česká republika, Maďarsko, Poľsko) podobné kultúrne domy, alebo zastúpenia takýchto iniciatív majú, a aj preto sú ich krajiny možno v Bruseli viac vnímané ako Slovensko. 

Dovoľte, aby sme sa vopred poďakovali za vašu energiu, ktorú by ste na na založenie Slovenského inštitútu venovali. Vznik Slovenského inštitútu v Bruseli podporujú dolepodpísaní občania Slovenskej republiky, resp. občania iných krajín.

Za Petičný výbor:

Pavol Krempaský, zástupca Petičného výboru, Brusel, Belgicko

Branislav Varsik, Belgicko

Miriam Kohoutová, zakladateľka Lienok – slovenské rodiny v Belgicku, Belgicko

Helena Blahová, zakladateľka Výboru pre rekreačnú slovenčinu, Belgicko

Daniela Sekáčová, organizačná vedúca folklórneho súboru Akodoma vzw, Belgicko


Pavol Krempaský, zástupca Petičného výboru, Rue des Floralies 81/61, Brusel, Belgicko    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Pavol Krempaský, zástupca Petičného výboru, Rue des Floralies 81/61, Brusel, Belgicko bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...