PETÍCIA NA PODPORU OBETÍ POCHYBENÍ LEKÁROV A ICH POŽIADAVIEK

Týmto vyzývame vládu a kompetentné orgány Slovenskej republiky na zmenu v prístupe ku obetiam pochybení lekárov na Slovensku, a to ·        

na posilnenie práv obetí pochybení lekárov aspoň na úroveň práv páchateľov, v súčasnosti majú obete menej práv v prípravnom konaní aj v konaní pred súdom,       

na poskytovanie reálnej komplexnej pomoci obetiam zo strany štátu, od doby podania trestného oznámenia,          

na určenie primeraných lehôt všetkých úkonov, a to trestného i občianskoprávneho konania, konania ÚDZS  SR, aj znaleckého dokazovania, aby sa vyšetrovanie týchto prípadov nevlieklo po celé roky,

na priznanie slabšej strany sporu pozostalým obetí pochybení lekárov v občianskoprávnom konaní,

 na personálne oslobodenie od platenia súdnych poplatkov v konaní o občianskoprávnej žalobe, a to i v prípade, že sa nezačalo ešte vo veci trestné konanie,          

na prijatie opatrení na zamedzenie sekundárnej viktimizácie obetí, a to aj v občianskoprávnom konaní,          

na odborné vzdelávanie zdravotníkov v prístupe ku obetiam ich pochybení a  pozostalým, aby sa snažili minimalizovať nimi zavinenú ujmu obetiam,          

na personálne posilnenie ÚDZS SR kvalifikovanými odborníkmi, aby nedochádzalo ku chybám skutkových zistení v dohľadovom konaní,          

na dôstojné odškodnenie obetí,  docenenie nemateriálnej hodnoty ľudského života a osobnostných práv pozostalých priamou garanciou štátu,          

na rozšírenie trestného činu marenia spravodlivosti, aby postihoval predloženie neúplnej či pozmenenej dokumentácie v dohľadovom či znaleckom konaní.  

 

Petíciu zostavili matky z Otvoreného listu premiérovi.  

Nájdete ho na:

elenaistvanova.blog.pravda.sk/2018/06/06/fukanie-do-pupav-2-treti-a-posledny-otvoreny-list-premierovi/

Toto sú naše deti: elenaistvanova.blog.pravda.sk/2018/06/07/fukanie-do-pupav-3-bez-slov/ 

 

Pridali sa k nám postupne aj ďalšie mamičky: 

http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/2018/09/15/na-kridlach-vetra-10-spozname-simonku/

http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/2018/06/29/fukanie-do-pupav-8-srdce-jako-knize-rohan/

http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/2018/04/21/tou-cestou-ktorou-si-siel-5-mesacny-chlapcek-skoncil-s-prasknutou-lebkou/

 


Elena Ištvánová    Kontaktujte autora petície