Petícia na podporu bežkárskej trate v Liptovskej Lúžnej na vyšnom konci.

My, podpísaní občania Liptovskej Lúžnej žiadame Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Lúžna o vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte obce na rok 2019 na vytvorenie a úpravu bežkárskej trate na vyšnom konci v okolí Meandrov Lúžňanky v dĺžke cca 2km.

Jednou zo základných funkcií obce je i rozvoj komunitného života, upevňovanie zdravia svojich občanov a taktiež lokálneho cestovného ruchu. Bežkárska trať v uvedenej lokalite by svojim profilom, polohou a snehovými podmienkami výrazne prispela k horeuvedeným funkciám obce.

Neustály presun ratraku Lyžiarskeho oddielu z lokality pod Čiernym vrchom do uvedenej lokality a späť by bol organizačne, finančne a technicky náročný, preto sa o trať budú starať dobrovoľníci z ŠKC Liptovská Lúžna, ktorí ju plánujú upravovať za pomoci ťažného skútra s finišerom a stopárom. Trať bude pre bežkárov bezplatná.


Marek Bystričan, Ing. Rudolf Fides    Kontaktujte autora petície