Petícia za adekvátny trest aktérom udalosti v Miloslavove

Touto petíciou chceme vyjadriť jasný odpor voči neprijateľnému správaniu aktérov udalosti v Miloslavove (na základe reportáže investigatívnej žurnalistky Kristíny Kövešovej). Podobné akty agresie, extrémneho napádania a ubližovania na fyzickom, ako aj psychickom zdraví, musia byť adresované a brané s absolútnou serióznosťou. Je tiež nesmierne dôležité na tieto činy upozorniť a nedovoliť príslušným orgánom ich prehliadať, aby sme v budúcnosti predchádzali podobným prípadom traumatizujúcej šikany a aby si násilníci uvedomovali, že tento druh správania neostane nepovšimnutý. Ako spoločnosť chceme apelovať na nutnosť tento čin riadne potrestať.

Petíciou vyjadrujete súhlas, že páchatelia konali v plnom vedomí, s cieľom ublížiť a že je neprípustné využívať vek na ospravedlňovanie podobného správania. Rovnako je kľúčové adresovať nekompetentnosť a zlyhanie zo strany rodičov (dospelých osôb), kde sa jedná o očividne nezvládnutú výchovu a zneužívanie moci. Stíhaní a adekvátne potrestaní by mali byť teda rovnako vychovávatelia, ako aj páchatelia - na ktorých by sa malo nazerať ako na potenciálne nebezpečné osoby pripravené niesť zodpovednosť.


Iniciatíva Libra    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Iniciatíva Libra na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...