Petícia: Bezpečne do školy

My, obyvatelia a obyvateľky Banskej Bystrice, sme sa spojili v rámci tejto petície s cieľom upozorniť na nevyhovujúcu situáciu, týkajúcu sa problematického prechodu chodcov zo Severnej na Lazovnú ulicu. Našou iniciatívou je zlepšiť bezpečnosť našich občanov, najmä detí, keď sa vydávajú do školy alebo ďalších obyvateľov, smerujúcich do mesta či na cintorín.

Problematika:
V našej oblasti je mnoho detí a dospelých, ktorí každý deň prechádzajú zo Severnej na Lazovnú ulicu a naopak. Bohužiaľ, pokiaľ ide o bezpečnosť, ani po osadení výstražných blikačiek nie je momentálny stav na priechode pre chodcov a okolitých cestách dostatočne vyhovujúci.

Pre zvýšenie bezpečnosti preto navrhujeme nasledujúce opatrenia:

  • Osadenie spomaľovačov: Napriek predchádzajúcemu zamietnutiu tejto požiadavky žiadame o jej opätovné prehodnotenie, pretože sa zo skúsenosti po Banskej Bystrici ukazuje, že to je jediné naozaj funkčné riešenie, ktoré donúti vodičov znížiť rýchlosť vozidiel v blízkosti priechodu.

prechod_zo_Severnej.png

  • Osadenie semaforu: alternatíva k spomaľovaču je osadenie semaforu, ktorý by sa aktivoval stlačením tlačidla, takže by reguloval prechod chodcov v rušných hodinách, ale zároveň by vôbec neobmedzoval autá počas zbytku dňa.
  • Dorobenie chodníka vedľa umeleckej školy: Je potrebné urobiť chodník vedľa umeleckej školy, aby deti mohli bezpečne prechádzať touto naozaj nebezpečnou časťou. Myslíme si, že aj provizórne riešenie chodníka medzi školou a parkoviskom by veľmi zvýšilo bezpečnosť.

cesta_pri_zuske.png

  • Domaľovanie priechodu medzi chodníkom v kopci od obchodu k zastávke: Navrhujeme dokreslenie priechodu pre chodcov, aby sa zlepšila bezpečnosť pri prechode cez cestu na tejto trase.
  • Dorobenie priechodov na výstupných cestičkách z bytoviek na Lazovnej ulici: Je potrebné dokreslenie priechodov pre chodcov na výstupné komunikácie od bytových domov.

výjazdy_áut_bez_prechodov.png

  • Vytvorenie otáčacieho priestoru pre autá rozšírením cestnej komunikácie pri cintoríne: Navrhujeme vytvorenie otáčacieho priestoru pri cintoríne, aby sa zvýšila bezpečnosť chodcov. Takýto otáčací priestor by výrazne eliminoval množstvo áut pred školou- čo by mohlo viesť aj k vytvoreniu pešej zóny pred školou.

otáčacia_zóna_pre_autá.png

Doplnkové opatrenia pre zlepšenie dopravy na Severnej: 

  • Domaľovanie čiar na križovatke pripájacej komunikácie zo Severnej: Navrhujeme jasne vymedziť križovatku Severnej a Laskomerskej ulice namaľovaním pomocných čiar na vozovku, nakoľko vodiči na hlavnej ceste vôbec nerešpektujú ponechanie voľnej križovatky.

Naša petícia má za cieľ získanie podpory od našich spoluobčanov. Žiadame vedenie mesta a mestskú radu, aby prijali naše návrhy a podnikli potrebné kroky na zlepšenie bezpečnosti nielen našej komunity, ale aj ostatných občanov, ktorí zo zastávky Severná prechádzajú do mesta. Bezpečné prostredie pre všetkých obyvateľov je naším spoločným záujmom, a preto Vás žiadame o Vašu podporu a ponúkame konštruktívnu spoluprácu pri hľadaní riešení.


OZ Severná, Mgr.art. Eva Mazancová, ArtD, Ing.Ján Mazanec, Zuzana Fortiaková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že OZ Severná, Mgr.art. Eva Mazancová, ArtD, Ing.Ján Mazanec, Zuzana Fortiaková bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...