PETÍCIA - VÝZVA NA NEPODPÍSANIE DOHODY S NATO na summite vo VILNIUSE v dňoch 11.a 12. 7. 2023

Podľa zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

My občania SR,  vyjadrujeme ODPOR v súlade s Ústavou SR čl. 32 a zásadný nesúhlas s podpísaním dohody s NATO na summite vo VILNIUSE v dňoch 11. a 12. 7. 2023 a vyzývame Zuzanu Čaputovú, aby predloženú dohodu s NATO vo Vilniuse NEPODPISOVALA!!! Z tohto dôvodu uskutočnia občania SR protest dňa 10. júla 2023ktorým vyjadríme ODPOR proti podpisu tejto dohody a zastavíme na jednu hodinu  ( 1. hodinu )  prácu v štáte a verejnej správe – tj. vo všetkých výrobných fabrikách a nevýrobných spoločnostiach súkromných a aj v štátnych spoločnostiach – prestaneme pracovať na jednu hodinu v čase od 11:00 hod. do 12: 00 hod. V mestách  Bratislava, Zvolen, Košice, Žilina, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Banská Bystrica pripravíme pochody, aby sme demonštrovali vôľu občanov SR a nesúhlas s podpisom uvedenej zmluvy a poukázali na svojvôľu Zuzany Čaputovej, ktorá nedostala mandát občanov SR na súhlasné stanovisko a podpísanie dohody s NATO vo Vilniuse, ani od Vlády SR a ani od NR SR ! Tento nesúhlas s podpísaním tejto zmluvy vyjadrujú aj kandidáti Občianskej úradníckej vlády navrhnutej 10.5.2023, ktorá vznikla a bola o tom listom cez podateľňu informovaná aj Zuzana Čaputová a predseda NR SR.

Dôvody pre NEPODPÍSANIE predkladanej Dohody organizáciou NATO pod vedením USA na summite vo Vilniuse v dňoch 11. a 12. júla 2023 :

1. návrh vstupu Ukrajiny do organizácie NATO

2. ekonomická, vojenská podpora – schválenie okamžitej finančnej a vojenskej pomoci zo Slovenska v čase krízy SR, keď sa zatvárajú výrobné fabriky, nie sú peniaze pre samosprávy a Slovensko má historicky najvyšší dlh a infláciu od r. 1989, v čase totálnej energetickej, finančnej krízy a neustáleho a neúnosného navyšovania cien, pribúdajúcej chudoby, bezdomovectva a ľudí s exekúciami !!!

3. ďaľšie dodávanie zbraní spôsobujúce nebezpečné vťahovanie SR do BEZPEČNOSTNEJ HROZBY !!!

4. nesúhlas s výrobou a odovzdaním 16 ks húfnic Zuzana 2, munície ktorá sa pripravuje a vyrába v Dubnici nad Váhom.        

5.  rokovanie o prijatí Švédska do NATO,  prijatie Fínska do NATO a rokovania o vojenskom posilnení Východného krídla NATO na 300 tis. vojakov – pod názvom ,, Spojenecké sily rýchlej reakcie NATO, najmä v krajinách v blízkosti Ruskej federácie, s POVINNOSŤOU navýšiť výdaje na zbrojenie o 2%  HDP.

6. armády sveta sú najväčšími znečisťovateľmi ovzdušia a klímy na planéte ZEM, v r. 2022 svet vydal na zbrojenie viac ako 2 bilióny USD !!! My občania SR chceme mier a odzbrojovanie, nie zbrojenie ! Zbrane sú na zabíjanie živej sily, najmä ľudí a nie na pečenie chleba !

7. summitu sa zúčastňuje aj delegácia z Japonska, z dôvodu návrhu vytvorenia ďalšieho veliteľstva NATO v Japonsku, aj keď je Čína zásadne proti.

8. účasť Zelenského na summite NATO: Ukrajinská vláda naznačila, že prezident Zelenskyj zruší plány navštíviť Vilnius, ak nebudú splnené očakávania Kyjeva – čo považujeme za VYDIERANIE a ZASTRAŠOVANIE !!!      

Petičný výbor :  OZ – Pán Občan, Ing. Viliam Baňák, pplk. v.v. Jedľová 863/25, 960 01 Zvolen Aliancia národných síl o.z., Dagmar Weissabelová, Karpatské námestie 7770/10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača Národný krízový štáb Slovenska, RNDr. Juraj Vízy Za Občiansku úradnícku vládu:  RNDr. Pavel Smutný  

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy podľa § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov: Dagmar Weissabelová, Sibírska 49, 831 02 Bratislava


Dagmar Weissabelová, aliancianarodnychsilskzavinacgmail.com    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Dagmar Weissabelová, aliancianarodnychsilskzavinacgmail.com na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...