Peticia- proti výrubu stromov a zástavbe v extraviláne na ulici Horská v Martine - Stráne

     Žiadam o podpisanie petície proti účelove plánovanému výrubu lesa a stromov vo výmere cca 70 000 m2 a následnému možnému dlhodobého prenájmu daných pozemkov na účelovú výstavbu rodinných domov a chát v extraviláne mesta Martin.

Jedná sa účelové jednanie v neprospech obcanov meste Martin a ich totálnu ignoráciu zo strany niektorých poslancov a stavebného úradu mesta Martin, kde účelovo sa pracuje so súkromným sektorom za účelom zisku a obohatenia.

Ďakujem za podporu dobrej veci.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Gigi Aide na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...