PETÍCIA - NECHCEME LNG TERMINÁL V KOMÁRNE !

Vážení obyvatelia a obyvateľky Slovenska, 

vyjadrite spolu s nami nesúhlas s výstavbou LNG terminálu na skvapalnený zemný plyn priamo v Komárne! V blízkosti studní s pitnou vodou na Alžbetinom ostrove, iba kúsok od obľúbenej cyklohrádze, záhradkárskej oblasti a obytnej zóny.

Akákoľvek nová fosílna infraštruktúra je nezlúčiteľná s cieľmi Parížskej dohody a uhlíkovej neutrality, zabraňuje riešeniam klimatickej krízy a povoliť ju je nezodpovedné voči budúcim generáciám. LNG terminál je jednoducho rizikovou a neprípustnou investíciou, ktorá by Slovensko pripútala k fosílnym palivám na ďalšie desiatky rokov. 

Preto Vás naliehavo žiadame postaviť sa proti výstavbe terminálu na skvapalnený zemný plyn v Komárne!

Prečo je výstavba LNG terminálu v 21. storočí absurdná?

1. Navrhovaný LNG terminál má predpokladanú životnosť 20 až 40 rokov. To znamená, že v prípade ukončenia stavby terminálu v plánovanom roku 2026, by terminál svoju činnosť ukončil niekedy medzi 2046 - 2066. Krajiny Európskej únie, vrátane Slovenska, sa však zaviazali byť uhlíkovo neutrálne do roku 2050. Stavanie akejkoľvek novej fosílnej infraštruktúry je preto v rozpore s týmto smerovaním.

2. Zemný plyn je fosílne palivo tvorené z veľkej časti metánom a je porovnateľne škodlivé ako uhlie, keďže emisie metánu, ktoré unikajú pri ťažbe a transporte plynu, majú v rozmedzí 20 rokov až 85-krát vyšší potenciál globálneho otepľovania ako oxid uhličitý. Podľa najnovšej štúdie OSN je na dosiahnutie klimatických cieľov kľúčové znížiť emisie metánu o 45% do roku 2030. Vďaka krátkej životnosti metánu v atmosfére je zníženie jeho emisií zároveň jedným z najefektívnejších riešení klimatickej krízy.

3. Používanie LNG ako paliva pre lode, pokiaľ sa zohľadní jeho celý životný cyklus, pravdepodobne celkovo neznižuje emisie skleníkových plynov v porovnaní s konvenčnými palivami. Podľa štúdie Natural Defense Resource Council, nie je nahrádzanie špinavších fosílnych palív LNG efektívnou stratégiou znižovania emisií, ktorými sa argumentuje v zámere výstavby. Práve naopak, budovanie akejkoľvek ďalšej fosílnej infraštruktúry sťažuje rozvoj bezuhlíkových alternatív a prakticky znemožňuje dosiahnutie klimatických cieľov.

4. Stavba LNG terminálu, ktorý sa má nachádzať v blízkosti centra a obytných oblastí, predstavuje aj bezpečnostné riziko, keďže LNG je vysoko horľavá látka. Spoločné vedecké centrum Európskej komisie uvádza 19 nehôd LNG terminálov za posledné tri desaťročia. Navyše terminál má byť postavený v záplavovom území a brehy Dunaja obsahujú zvyšky nevybuchnutej munície z 2. svetovej vojny, čo ešte zvyšuje bezpečnostné riziko stavby

5. V rámci LNG terminálu by malo byť vybudované aj zariadenie na plnenie cestných cisterien, čo by znamenalo zvýšenie množstva kamiónovej dopravy v Komárne, zhoršenie už tak neúnosnej dopravnej situácie v meste a prispelo k zhoršeniu znečistenia ovzdušia tuhými znečisťujúcimi látkami aj z cestných cisterien na fosílny zemný plyn.

6. V neposlednom rade, už dnes existujú udržateľnejšie a lacnejšie alternatívy ako plyn.

Pozemky pri Dunaji by mali fungovať, ako priestor pre rozvoj zelene či relaxačných plôch pre obyvateľov Komárna a nie priestorom pre fosílnu infraštruktúru. Fosílny plyn je jednou z príčin klimatickej zmeny, nie jej riešením. 

Vyjadrite svoj nesúhlas proti výstavbe terminálu na skvapalnený plyn v Komárne podpisom tejto petície! 

Postavme sa spoločne proti LNG na našom krásnom Dunaji.

Ďakujeme. 

Podpisom prehlasujem, že mám minimálne 16 rokov a súhlasím so spracovaním a uchovaním osobných údajov pre účely tejto petície.

Prosím potvrdte svoj podpis kliknitím na link vo vašej elektronickej pošte medzi prijatými e-mailmi.

 

 

Občianske združenie Nec Arte Nec Marte Komárom-Komárno 

 


Tímea Fazekas    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Tímea Fazekas bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...