Petícia- FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA - za zmenu organizácie urgentného úrazového príjmu

Žiadame, aby:

1. sa na urgentnom úrazovom príjme v Nitrianskej fakultnej nemocnici vytvorila malá recepcia, na ktorej bude non-stop osoba, ktorá bude evidovať každého nového pacienta. Aby sa vytváral normálny poradovník podľa dôležitosti a aby lekári v ambulancii mali prehľad o tom, aké zranenia majú v čakárni. Týmto by sa doriešilo aj posielanie na röntgen.

2. Zrušiť akékoľvek kontroly na urgentnom úrazovom príjme. Lekári už len nech odporučia, kde má pacient na kontroly chodiť. Aby kontroly nezavadzali sanitkám a ostatným zraneniam, ktoré tam prichádzajú naozaj v situáciách vyžadujúcich urgentnú starostlivosť.


Katarína Pekarová, Pavol Pekar    Kontaktujte autora petície