Parkovanie na Chodniku - Peticia za nepokutovanie parkovania na chodníku

Podpísaní pod petíciou, žiadaju posunutie/odloženie účinnosti zákona o

Zákaze parkovania na chodníkoch a

NEPOKUTOVANIE PARKOVANIA NA CHODNIKU

Nič nové sa nevybudovalo, ZIADNE PARKOVACIE DOMY, ZACHYTNE PARKOVISKA ... 

V niektorých regionoch práve Zákonom ubudlo viac ako prípustne množstvo parkovacích miest a týmto bude tlak na legálne parkoviska,

zákazom sa presunú auta na okolité parkoviska a tlak/boj  o miesto na nich bude hraničiť s extrémnymi situáciami. 

Občania sa pýtajú , koho to je vina, zákonu, obcí alebo zámernemu politickemu presadzovaniu politiky BOJA PROTI AUTOMOBILIZMU?

 

Viac ako štvrtina majiteľov a nájomníkov rodinných domov nevie, kde bude od 1. októbra parkovať.

Od tohto dňa vstúpi do účinnosti novela zákona o cestnej premávke, ktorá prináša celoplošný zákaz parkovania na chodníkoch s výnimkou osobitne vyznačených miest. Dáta vyplývajú z prieskumu pre spoločnosť Gardeon, ktorý prebiehal od 26. júla do 1. augusta na vzorke 1050 respondentov.

Z prieskumu vyplýva, že 26 % obyvateľov rodinných domov so zmenou nesúhlasí, pretože momentálne nemajú inú možnosť parkovania.

Ďalších 45 % so zákazom síce súhlasí, verí však, že pribudne dostatok miesta na parkovanie pre všetkých.

Žiadne výhrady k zmene nemá 26 % respondentov. Zvyšné 4 % nemajú na schválenú zmenu názor

 

Preto žiadame  porušovanie zákazu parkovania na chodníkoch nepokutovať! 

nepokutovat.jpg

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že aktivista bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...