Petícia za odstúpenie ministra vnútra p. Kaliňáka

Vážený pán prezident Slovenskej republiky

 

My, občania Slovenskej republiky, svojim podpisom potvrdzujeme, že žiadame Vás ako priamo voleného ústavného činiteľa o konanie v tejto situácii, kedy člen Vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák čelí závažným obvineniam, ktoré nie su zlučiteľné s výkonom funkcie ministra vo Vláde SR.

Keď ste vystúpili v Národnej rade po schválení programového vyhlásenia vlády, kládli ste dôraz na dodržiavanie pravidiel, varovali ste pred prudkým poklesom dôvery v štát a vyzývali na boj s korupciou. Podľa ústavy máte ako hlava štátu „právo vyžadovať si od vlády Slovenskej republiky a od jej členov informácie potrebné na plnenie svojich úloh“. Vyzývame Vás na využitie tejto právomoci v prospech občanov SR.

Minister vnútra Robert Kaliňák čelí závažným obvineniam z prepojenia na podnikateľa Ladislava B., ktorý je vyšetrovaný kvôli možným daňovým podvodom. Z ďalších skutočností je zrejmé, že polícia - teda orgán spadajúci pod ministra vnútra - kryla dopravný priestupok podnikateľa Ladislava B. s odôvodnením, že to je "ich človek". Posledné zverejnené informácie svedčia o možných finančných transakciách medzi firmou blízkou spomínanému podnikateľovi a pánom ministrom.

Už len pre podozrenie, že k takejto činnosti mohlo dôjsť, musí doteraz vysmiaty minister vnútra odísť zo svojej funkcie. Aj keby mala kvôli nemu padnúť celá vláda. Tak to v tých slušnejších krajinách chodí.

Pokračovanie atmosféry arogancie a beztrestnosti spôsobí pokles dôvery v štát na nebezpečne nízku úroveň - verím že je vo Vašom záujme tomuto zabrániť.

Preto Vás žiadame, aby ste vyzvali  Roberta Kaliňáka na odchod z funkcie ministra vnútra a aby ste dôsledne zabezpečili spravodlivé prešetrenie uvedených obvinení.

 


Tomáš Serina    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Tomáš Serina na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi. Túto petíciu budeme propagovať ľuďom, ktorí si pozrú iné petície na našej webovej lokalite okrem nej.

Facebook