P e t í c i a za znovuotvorenie – zriadenie Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava a jej opätovné zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR

Podpisom tejto petície, my podpísaní občania, rodičia žiakov, žiaci, učitelia žiadame Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja aby znovuotvorenie a zaradenie Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave do siete škôl v SR. SOŠ HSaO  má v súčasnosti 7 funkčných stredísk, 85% naplnenosť školy, 100% naplnenosť Školského internátu, funkčné Centrum voľného času a stabilné kluby na plavárni a  prekrásny športový areál.

Aby bol podpis na petícií právoplatný, je potrebné ho ešte potvrdiť. Potvrdzovací link Vám prišiel do mailovej schránky, na mail ktorý Ste zadali. Prosím skontrolujte si mailovú SCHRÁNKU.

UPOZORNENIE: pokiaľ Ste už niekde petíciu podpísali napr. na podpisový hárok, alebo takto elektronicky, prosím druhý krát ju už NEPODPISUJTE

 

skola_info01.png

P e t í c i a    za  znovuotvorenie – zriadenie Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava a jej opätovné zaradenie do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Podpisom tejto petície, my podpísaní občania, rodičia žiakov, žiaci, učitelia žiadame Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja o znovuotvorenie – zriadenie Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava a jej opätovné zaradenie do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Predseda petičného výboru: Šimon Stachovič, Studienka 68, 908 75 Studienka Členovia výboru: Danila Shashkov, Na pántoch 7700/9, 831 06 Bratislava - Rača Denys Tudovshi,  Na pántoch 7700/9, 831 06 Bratislava - Rača   Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci: Šimon Stachovič, Studienka 68, 908 75 Studienka      

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Marek Kuruc na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...