P E T Í C I A ZA PODPORU MATKY A ZA ZACHOVANIE MALOLETÝCH DETÍ V

My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva vyjadrujeme podporu matke maloletých detí Andrei Slivkovej a sme za zachovanie maloletých detí Juliette a Emmy Slivkových v Slovenskej republike.

(petíciu môžu podpísať len občania SR s trvalým pobytom na území SR, vo veku nad 18 rokov)


Mgr. Zuzana Foltanova    Kontaktujte autora petície
Facebook