Petícia Farebné odlíšenie škodlivých e-čok na potravinách. "Viem, čo jem"

 

csm_ecka_aa0d0a244a.png

My, dolu podpísaní žiadame vládu Slovenskej Republiky, aby označovanie  najškodlivejších a rakovinotvorných prídavných látok (e-čka),  boli jednoznačne a rýchlo identifikovateľné na každom potravinovom produkte. Takým spôsobom, aby každý jednoznačne vedel či daný produkt obsahuje karcinogénne aditíva alebo škodlivé éčka.

Najjednoduchší spôsob, ako označiť tieto látky, je farebne odlíšenie, napr. oranžová a červená, viditeľne a výrazne od ostatného textu. 

Každý spotrebiteľ sa môže na základe tohto jednoduchého vizuálneho odlíšenia, rýchlo rozhodnúť, dokonca aj bez zdĺhavého čítania, či budú potravinu konzumovať. 

Preto žiadame zmenu legislatívy pri označovaní potravín na Slovensku  jednoduchým spôsobom, ktorá uľahčí spotrebiteľský výber každému občanovi Slovenskej Republiky, a to farebne zvýrazniť aditíva podľa škodlivosti. 

 

Označenie:

Oranžová -  škodlivé pre ľudský organizmus

Červená - karcinogénne 

 


Vladimír Ševečka    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Vladimír Ševečka na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...