Otvorený list vláde Viktora Orbána - vyjadrenie podpory Central European University

Bratislava, Slovenská republika 30. novembra 2018

 ceu_foto.png

Otvorený list maďarskej vláde  

V sobotu, 1. decembra, vyprší možnosť, že sídlo Central European University (CEU) zostane v Budapešti. Maďarská vláda premiéra Viktora Orbána odmieta výzvy na podpis dohody s univerzitou, ktorou by garantovala, že zotrvanie v Maďarsku a sloboda bádania na CEU nebudú v budúcnosti opätovne ohrozené.  

K dohode medzi CEU a maďarskou vládou neprišlo napriek tomu, že univerzita splnila všetky podmienky, ktoré jej vyplývali z kontroverznej novely zákona o vysokých školách, prijatej maďarským parlamentom minulý rok.  

Naplnili sa tak obavy, že zmena zákona bola od začiatku účelovým krokom a nástrojom politického boja maďarskej vlády proti slobode myslenia, bádania a prejavu v Maďarsku. To potvrdzujú aj ďalšie zmeny, okrem iného náhle zrušenie akreditácií katedrám rodových štúdií, ktoré sa okrem CEU dotkli aj jednej z najstarších maďarských univerzít, ELTE.  

Vyjadrujeme preto nesúhlas voči krokom maďarskej vlády, ktoré zreteľne zasahujú do princípov akademickej slobody. Tá je stáročnou tradíciou vo väčšine európskych krajín, čo je obzvlášť paradoxné vzhľadom na fakt, že práve vláda Viktora Orbána často hovorí o potrebe chrániť európske tradície.  

Chceli by sme tiež pripomenúť, že podobné snahy o obmedzenie akademickej slobody sme v stredoeurópskom priestore nevideli od pádu Železnej opony. Je poľutovaniahodné, že k týmto krokom sa podujala práve vláda muža, ktorý sa stal známym aj vďaka odporu voči komunistickému režimu v Maďarsku.  

Zároveň by sme chceli vyjadriť plnú podporu vedeniu a študentom CEU, ktorí aj za neľahkých podmienok pokračujú vo svojej práci.  

Sloboda myslenia je nevyhnutnou podmienkou fungovania slobodných a demokratických štátov. Vzdelanie dáva ľuďom moc, preto zostávame ostražití a budeme protestovať vždy, keď budeme svedkami toho, že sa na slobodu myslenia útočí. Výsledkom takýchto krokov bude totiž spoločnosť, ktorá sa nechá ľahko manipulovať a ovládať – čo vyhovuje len takým politikom, ktorí sa obávajú verejnej kontroly.  

Aj preto vyjadrujeme obavu, že z priestoru niekdajšieho východného bloku odchádza univerzita, ktorej vyučujúci profesori patrili a patria k svetovej špičke. Univerzita, ktorá poskytla priestor pre stretávanie sa študentov zo západnej a východnej Európy (a z celého sveta), a ktorá tisíckam študentov – vrátane slovenských – poskytla priestor zlepšovať sa v porozumení sveta okolo seba, a zároveň im dala nástroje, ako tento svet kriticky skúmať. Mnohí z absolventov CEU sa neskôr vrátili späť do svojich rodných krajín, aby získané poznatky využívali pri svojej práci, a zároveň ich odovzdávali ďalej, či už v akademickom prostredí, vo verejnej správe, alebo v neziskovom sektore.  

Vyjadrujeme teda plnú podporu Central European University, ako aj ostatným maďarským univerzitám a dôrazne vyzývame maďarskú vládu, aby svoje kroky týkajúce sa vysokých škôl v Maďarsku znova prehodnotila a zastavila ďalšie zásahy do európskych tradičných hodnôt, ktorých neodmysliteľnou súčasťou je aj akademická sloboda.  

 

 

Juraj Čokyna, novinár, učiteľ, CEU alumni

Matej Uhlík, analytik, CEU alumni / Ministerstvo spravodlivosti SR

Kristína Peschlová, office manažérka, CEU alumni

Samuel Spáč, výskumný pracovník, CEU Alumni, Univerzita Komenského / Masarykova Univerzita 

Martin Slobodník, VŠ učiteľ, Univerzita Komenského v Bratislave

Soňa Szomolányi, VŠ pedagóg, Univerzita Komenského v Bratislave

Darina Malová, profesorka, Univerzita Komenského v Bratislave

Erik Láštic, VŠ pedagóg, Univerzita Komenského v Bratislave

Jozef Bátora, profesor, Univerzita Komenského v Bratislave

Jana Žitňanská, poslankyňa, Európsky parlament

Ivan Štefanec, europoslanec, Európsky parlament

Richard Sulík, europoslanec, Európsky parlament

Boris Zala, europoslanec, Európsky parlament

Zsolt Gál, VŠ pedagóg, Univerzita Komenského v Bratislave

Martin Homza, profesor, Univerzita Komenského v Bratislave

Katarína Staroňová, výskumníčka, VS pedagogička , CEU alumna / Univerzita Komenského FSEV Bratislava

Emília S. Beblavá , výskumníčka, VS pedagogička , Univerzita Komenského, FSEV, Bratislava

Andrej Findor, VŠ učiteľ, absolvent CEU / Univerzita Komenského v Bratislave

Zuzana Kepplová, redaktorka, publicistka, CEU alumna, denník SME

Martin Šuster, manažér, výskumník, NBS, CEU alumni

Pavol Hardoš, VŠ učiteľ, CEU alumni / FSEV Univerzita Komenského v Bratislave 

Štefan Korbeľ, IT analytik, absolvent CEU

Veronika Vighová, analytička, CEU alumna

Tomáš Sivák, ekonomický analytik, absolvent CEU / Ministerstvo financií SR

Štefan Domonkos, hlavný štátny radca, absolvent CEU / MF SR

Patrik Pavlovský, PhD študent, CEU alumni / FSEV UK

Pavol Baboš, VŠ pedagóg, Univerzita Komenského v Bratislave

Max Steuer, PhD študent, CEU alumni / Univerzita Komenského v Bratislave

Eva Kapustová, štátny radca, CEU alumni/ Ministerstvo spravodlivosti SR

Radka Vicenová, doktorandka, Univerzita Komenského v Bratislave

Miroslav Popper, VŠ pedagóg , Univerzita Komenského v Bratislave

Martin Kovanič, výskumný pracovník, absolvent CEU / Univerzita Komenského v Bratislave

Matej Cíbik, výskumný pracovník, absolvent CEU / Univerzita Pardubice

Ľuboslava Riapošová, Escrow Assistant/Office Manager, CEU Alumna

Stanislava Kuzmová, výskumná pracovníčka, absolventka CEU / Univerzita Komenského v Bratislave

Viktória Veszelei, szčo, CEU alumna

Stano Lukáč, analytik, absolvent CEU / MESA10

Matej Navrátil, výskumný pracovník, Univerzita Komenského v Bratislave

Michal Trník, business architect, absolvent CEU / Patria Finance

Slávka Krištofová, PhD študentka, Univerzita Komenského v Bratislave

Barbora Tancerová , VŠ administratívna zamestnankyňa , absolventka CEU

Paula Jójárt, rodová expertka a trénerka, CEU Gender studies, Univerzita Komenského v Bratislave

Marcela Katuščáková, VŠ učiteľ, Univerzita Komenského v Bratislave

Peter Jančárik, Strategist & Partner, Seesame

Jaroslava Panáková, výskumná pracovníčka, Univerzita Komenského v Bratislave

Banabás Balázs, Riaditeľ projektovej kancelárie, Univerzita Komenského v Bratislave

Jana Grajcarova, ucitelka , CEU Alumni

Maria Sedlakova , výskumná pracovníčka, Central European Labour Studies Institute, CEU Alumna

Lucia Mýtna Kureková, výskumníčka, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, CEU Alumna

Peter Jedinák, advokát, Allen&Overy

Zuzana Maďarová , rodová expertka, výskumná pracovníčka , Univerzita Komenského v Bratislave

Mária Žuffová , PhD študentka a výskumníčka, University of Strathclyde, Glasgow / CEU absolventka

Michael Tyrala, PhD študent, výskumník, absolvent CEU / City University of Hong Kong

Ondrej Buchel, PhD študent, výskumník, absolvent CEU / University of Trento / Tilburg University

Peter Kolesár, riaditeľ , Neulogy, CEU absolvent

Matej Kurian, analytik, Útvar hodnoty za peniaze, Ministerstvo financií

Lenka Kostovičová, výskumná pracovníčka a VŠ pedagogička, Slovenská Akadémia Vied / Univerzita Komenského v Bratislave

Ľubica Kobová, VŠ vyučujúca, CEU alumna; Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha

Marián Zouhar, VŠ pedagóg, Univerzita Komenského v Bratislave

Martin Zrubec, IT analytik, CEU Alumni, Pricewaterhouse Coopers

Lucia Lacika, kontaktná osoba pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie , CEU Alumna

Eva Pavlovičová, PhD. študentka, Univerzita Komenského, FSEV, Bratislava

Branislav Dolný, VŠ pedagóg, Univerzita Komenského v Bratislave

Brian Fabo, výskumník, NBS, CEU alumni

Matúš Sloboda, výskumník, lektor, Univerzita Komenského, FSEV, Bratislava

Tomáš Malec, PhD. študent, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Zuzana Šottová, programová manažérka, HubHub, CEU absolventka

Marek Rybář, VŠ pedagóg, Masarykova univerzita Brno

Lucia Berdisová, výskumníčka, VŠ učiteľka, Ústav štátu a práva SAV, Trnavská univerzita

Mariana Szapuová, VŠ učiteľka, Univerzita Komenského v Bratislave

Alexandra Poláková Suchalová, VŠ pedagogička, Univerzita Komenského v Bratislave

Matúš Minárik, Policy Officer, CEU, alumnus, European Anti Fraud Office OLAF

Martina Mášiková, , FSEV, Univerzita Komenského

Juraj Zeman, výskumník, Peter Tóth, výskumník, NBS, CEU alumnus

Aleš Maršál, výskumník, NBS, CEU alumnus

Lucia Kováčová, výskumníčka, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, CEU absolventka

Mária Murray Svidroňová , VŠ pedagogička a výskumníčka ,

Miškolci Jozef, VŠ pedagóg a výskumník, Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Bratislava

Michaela Dénešová, doktorandka, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

Marek Káčer, VŠ pedagóg a výskumník, Trnavská univerzita v Trnave, Ústav štátu a práva v Bratislave

Ján Mazúr, VŠ pedagóg a výskumník, Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava

Edita Rigová, Výskumníčka, CEU alumna, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Daniel Gurský, VŠ študent, Univerzita Komenského v Bratislave

Žofia Voda, projektová manažérka, CEU alumna

Lenka Galetová, projektová manažérka, Inštitút SGI

Leopold Böttcher, koordinátor komunikácie,

Jana Plichtová, výskumníčka, VŠ pedagogička, Univerzita Komenského v Bratislave, FSEV

Tatiana Hičárová, tlmočníčka - prekladateľka, Plán B, n.o., CEU alumna

Tomáš Jacko, VŠ pedagóg a výskumník, Ekonomická univerzita v Bratislave

Veronika Prachárová, riaditeľka, PhD. študentka, Inštitút SGI, Univerzita Komenského v Bratislave

Veronika Oravcová, výskumný pracovník, Univerzita Komenského v Bratislave

Silvia Miháliková, výskumná pracovníčka, Sociologický ústav SAV, Bratislava


Juraj Čokyna, Matej Uhlík, Silvia Hudáčková, Samuel Spáč, Kristína Peschlová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Juraj Čokyna, Matej Uhlík, Silvia Hudáčková, Samuel Spáč, Kristína Peschlová na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )