Otvorený list poslancom Starého Mesta Bratislava

19441869_10155433062001649_8855272285459149626_o.jpgVážené poslankyne a poslanci miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto!

obraciame sa na Vás v naliehavej záležitosti. Sme veľmi znepokojení faktom, že z Pisztoryho paláca, ktorý je v správe Starého mesta, sa do mesiaca musí vysťahovať knižnica z pozostalosti Jána a Agneši Kalinovcov, ktorí boli dôležitou súčasťou kultúry tohto mesta.

Ide tu totiž o viac než len o to, kto bude sídliť v týchto dvoch priechodných miestnostiach. Všetci vieme, že Pisztoryho palác je jednou z najlukratívnejších budov v Bratislave. Tomu, aby sa raz premenil na banku či luxusné súkromné priestory, uzavreté pred verejnosťou, môže zabrániť jedine kultúrny význam toho, čo sa v ňom bude diať, jedine záujem verejnosti oň. Vysťahovanie Kalinovskej knižnice však bude aktom nekultúrnosti.

Priestormi tohto paláca sa v 20. storočí zdobili obidva totalitné režimy. Pred pár rokmi palác postupne začal slúžiť verejnosti a začínal byť vyhľadávaným živým centrom kultúry a spoločenských debát. 

Budovu pred schátraním zachránila rekonštrukcia, ktorá bola financovaná predovšetkým Nórskym kráľovstvom s podmienkou, že prinajmenšom nasledujúcich päť rokov bude palác slúžiť verejnosti na kultúrne aktivity. Od ukončenia rekonštrukcie neuplynuli ani dva mesiace, a my zisťujeme, že jedno z malých divadiel na návrh Miestneho úradu Starého Mesta Bratislava už z paláca odišlo, dobrovoľne, a teraz sa musí vysťahovať občianske združenie Projekt Fórum, aj so svojou Kalinovskou knižnicou, aby uvoľnilo miesto zázemiu pre vedúcu odboru kultúry Miestneho úradu. Napriek práci a nákladom, ktoré vynaložilo, napriek tomu, že knihy boli prevezené kamiónom z Nemecka, kam Kalinovci museli emigrovať, napriek tomu, že tu dnes stojí knižnica vstavaná namieru knihám a priestoru. A napriek tomu, že zotrvanie Kalinovskej knižnice v týchto priestoroch prišli osemhodinovou nepretržitou štafetou čítania z týchto kníh podporiť občania tohto mesta vrátane uznávaných spisovateľov, básnikov, hercov, novinárov, literárnych a spoločenských vedcov. Miestny úrad odmieta aj možnosť, že by sa o tieto priestory s občianskym združením podelil tak, aby knižnica mohla ostať  na mieste. To, že Miestny úrad tento svoj postoj navyše zdôvodňuje záväzkami Starého mesta voči Nórskemu kráľovstvu, považujeme za škandál. 

Ako Miestny úrad ústami vedúcej odboru kultúry tvrdí, väčšie, reprezentatívne krídlo paláca má slúžiť “kultúre v širokom zmysle”, “napríklad výchovným koncertom, kurzom Thai Chi, a módnym prehliadkam”. My však nechápeme, prečo na začiatku plánov na kultúrne využitie paláca musí stáť nútené vysťahovanie knižnice, ktorá má pre bratislavskú kultúrnu verejnosť špecifickú hodnotu. Príbeh knižnice Kalinovcov je takmer totožný s dejinami tohto paláca. Ak necháte knižnicu z paláca vysťahovať, bude to smutný symbol. Bude sa sťahovať už po tretí raz. Vysťahovanie sa pritom udeje v mene budúcich kultúrnych aktivít, ktorých koncepciu Miestny úrad nepovažuje za potrebné predložiť verejnosti, ani Vám.

Vážené poslankyne, vážení poslanci! Pozmeňovací návrh pani poslankyne Satinskej, aby knižnica ostala vo svojich doterajších priestoroch, a to na dobu neurčitú, získal podporu väčšiny z Vás. Na tom nič nezmení fakt, že pri následnom hlasovaní o predlžení nájomnej zmluvy chýbal jeden hlas, a tak predĺženie zmluvy nebolo schválené, keďže pri nájmoch s takzvaným osobitným zreteľom sa požaduje trojpätinová, a nie prostá väčšina. Neschválilo sa nič, a z toho plynie, že knižnici ostáva mesiac, než vyprší doterajšia zmluva a bude sa musieť zbaliť, inak občianskemu združeniu Projekt Fórum hrozia drastické pokuty a deložovanie na vlastné náklady. Vysťahovanie knižnice sa udeje proti vôli väčšiny z Vás, ale aj proti vôli mnohých z tých, ktorí dnes tvoria slovenskú kultúru. Žiadame Vás, aby ste zvolali mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva, ktoré jediné tomuto nekultúrnemu aktu ešte môže zabrániť.


Projekt Fórum    Kontaktujte autora petície