Oficiálne zverejnenie pravdy o koronavíruse a ukončenie porušovania našich občianskych práv.

Cieľ petície: Odhalenie skutočnej situácie o koronavíruse a ukončenie štátneho teroru. Okamžitý návrat do normálneho a slobodného života, odstránenie nezmyselných, nekompetentných a likvidačných opatrení proti ekonomike, ľudským právam, kultúre, zdravému životnému štýlu a medziľudským vzťahom.  

Situácia dnes: Vládnou mocou boli nastolené opatrenia, ktoré radikálne zasiahli a ovplyvnili život každého z nás. Ľudia nemôžu navštevovať kultúrne a športové zariadenia, spoločenské podujatia, deti a mládež nemôžu sa učiť v školách, reštaurácie, jedálne a služby pre ľudí sú zavreté. Boli uzatvorené výrobné závody, podniky a rôzne firmy. Uvedené opatrenia ohrozujú zdravie a životy ľudí, spôsobujú nezamestnanosť, chudobu, biedu, kriminalitu a teda maximálne negatívne pôsobia na kvalitu života, životnú úroveň, rodinný a spoločenský život. Opatrenia likvidujú našu budúcnosť, trvalo udržateľnú ekonomiku a hospodárske základy našej republiky. Vládnúci režim a jeho média šíria poplašné správy, dezinformácie a klamstvá, aby sa ľudia neprimerane báli o svoje životy a mali zo všetkého strach. To vytvára chaos, paniku a anarchiu medzi ľuďmi. A takto sú aj odstránené demokratické princípy v celej spoločnosti.

Podstata: Uvedené opatrenia boli prijaté z dôvodu údajnej pandémie vírusu SARS-CoV-2 (tzv. koronavírus) a s ním spojenou infekčnou chorobou COVID-19. Do dnešného dňa boli zaznamenané zdravotné a vedecké poznatky, ktoré jednoznačne a nepochybne preukazujú, že sa nejedná o mimoriadnu hrozbu pre spoločnosť. Podrobným štúdiom výsledkov vedeckých inštitúcií a lekárskych autorít sa ukázalo, že vládou použité štatistiky a podklady boli chybné a zavádzajúce. Svetoznámi vedci a lekári, ako napríklad Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Dr. Wolfgang Wodarg, Prof. Walter Ricciardi, virológ Hendrik Streeck, Prof. John P.A. Ionnadis, Dr. David Katz, Peter Gotsche, Prof. Yoram Lass, Prof. Dr. Pietro Vernazza, Prof. Karin Mölling, Prof. Stefan Hockertz, PhdD,PharmD. Pablo Goldschmidt, ako aj z Českej republiky MUDr. Václava Adámková a zo Slovenska MUDr. Igor Bukovský, PhD. potvrdili, že predmetné opatrenia boli a sú prehnané, nekompetentné, kontraproduktívne, kontroverzné a sebazničujúce. Rovnako sa vyjadril aj Prof. MUDr. Vladimír Krčméry dňa 23.marca 2020. A sú aj ďalšie rovnaké vyjadrenia aj štátnych orgánov. O nepresnosti a chybovosti vládou získaných dát hovorí aj oficiálne vyjadrenie týchto dvoch celosvetovo uznávaných inštitúcií: Talianska štátna civilná ochrana a Spolkový štátny úrad Robert Koch inštitút v Berlíne zo dňa 20.marca 2020. O tejto skutočnosti poukazujú aj stanoviská od organizácie Nemecká sieť dôkaznej medicíny v Berlíne zo dňa 23. marca 2020 a najviac uznávaný vedecký časopis v oblasti lekárstva The New England Journal of Medice v USA zo dňa 26. marca 2020. Neprimeranosť a nesprávnosť tvrdenia vlády, že tu máme "pandémiu koronavírusu" potvrdzuje taktiež oficiálna stránka Európsky monitoring pre sledovanie zvýšenej úmrtnosti pre vyhlásenie verejných zdravotných opatrení na adrese www.euromomo.eu

Naše požiadavky: Okamžité zrušenie všetkých neprimeraných opatrení a nezávislé vypátranie vinníkov všetkých škôd vzniknutých v príčinnej súvislosti s takzvanou "pandémiou koronavírusu". Nakoľko z tohto dôvodu vznikli majetkové a nemajetkové škody pre celú spoločnosť, ako najmä aj pre konkrétnych jednotlivcov. Týmto vo verejnom záume apelujeme na celú lekársku obec a zamestnancov v zdravotníctve. Zároveň aj na právnícku obec, aby sa zodpovedne zapojili do prevencie a nápravy vzniknutých škôd a pomohli občanom, ekonomickým subjektom a organizáciám, ktoré boli poškodené týmito chybnými a nekompetentnými opatreniami. 


Zděnek Kedroutek 0948446067 a Martin Bavolár 0908127802    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Zděnek Kedroutek 0948446067 a Martin Bavolár 0908127802 na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...