Odvolanie MUDr. Anny Záborskej

Žiadame odstúpenie alebo odvolanie Anny Záborskej z NRSR, za jej presadzovanie kresťanských hodnôt, kontrétne téma interrupcií.

Keďže máme za to, že pani MUDr. Záborská neberie na vedomie čl. 1 ods. 1 Ústavy SR, ktorý hovorí "Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo". Podľa nášho názoru je Slovensko sekulárny štát i keď máme vo vláde kresťanské strany. Rokovania o interrupciách boli pozastavené kvôli situácií s ochorením SARS-CoV-2, avšak po zmiernení situácie sa začali riešiť opäť. Máme za to, že každá žena má právo rozhodovať o tom, či si chce dieťa nechať alebo nie.

Zákon im aktuálne dovoluje umelo prerušiť tehotenstvo do 12 týždňa tehotenstva. Problém vidíme hlavne v tom, že berieme ženám právo rozhodovať o ich tele. Príde nám, že celý návrh zákona je postavený na kresťanských hodnotách bez lekárskych posudkov. Pokiaľ chceme tento problém riešiť demokraticky, navrhujeme spraviť referendum na túto tému, avšak máme za to, že s aktuálnym znením zákona nie je problém.

Rovnako sme toho názoru, že človek ktorý odsudzuje ľudí na základe ich orientácie, nie je vhodný ako reprezentant našej krajiny.

Z týchto dôvodov si myslíme, že by mala byť Anna Záborská odvolaná alebo by mala odstúpiť.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Michal Bokor na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...