Odvolanie riaditeľky PaedDr. PhDr. Ivety Petríkovej Rosinovej, PhD.,MHA, Strednej športovej školy Trenčín.

Vážená verejnosť, prosím Vás o podporu petície, nakoľko my rodičia, učitelia, žiaci a tréneri Strednej športovej školy Trenčín, nie sme spokojní s vedením školy. 

Konštatujeme necitlivý a neodborný prístup pani riaditeľky v riadení školy, porušovanie platných vnútorných predpisov pracoviska, konfrontačný prístup k podriadeným a ostatným zamestnancom, bossing závažne narušuje pracovné podmienky a pracovnú atmosféru a má za následok postupný rozvrat školskej a športovej činnosti.

Informácia o konkurze - p. Petríková Rosinová bola na konkurze jediná a 4 roky dopredu sa vedelo, že bude riaditeľka, takže nikto s ňou neprehral konkurz.

Dôvody spísania petície:

- každý žiak musí mať za mesiac min. 2 známky z každého predmetu, inak bude vylúčený zo športovej prípravy

- aký jej jej pracovný úväzok? mala by odučiť na šš 6h a odtrénovať 6h a nič z toho nerobí, ale počas pracovnej doby učí na dvoch vš, aká je jej zmluva so zriaďovateľom?

- zakázala trénovať cez prázdniny, cez víkendy, cez sviatky, zatvorila celú školu, telocvične, bazény, žiaci a tréneri si museli nájsť náhradné priestory, narušila tým ročný športový plán všetkých športovcov

- na sústredenia musia ísť tréneri so žiakmi iba počas svojej dovolenky

- neschopnosť komunikácie a spolupráce s okolím - nadradenosť ku všetkým "Ja som viac ako zákon!" "Moja škola, moje autá, moja garáž, moja telocvičňa...!"

- vytvára si kolektív obľúbencov, ktorým vyhovie a druhej strane nedovolí nič, vyhráža sa im, vytvára nezhody a rôzne druhy šikany, zobrala kľúče od tréningových áut... 

 

- po vypísaní petície sú žiaci zastrašovaní, že budú mať problémy, ak podpísali a podpíšu petíciu, preto sa prikladá výňatok z Petičného zákona č. 85/1991

§ 1 ods. 1

Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len „petícia“) na orgány verejnej moci.

§ 1 ods. 2

Vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť.

§ 4 ods. 3

Petíciu možno podporiť aj v elektronickej podobe.

§ 4a ods 6

Ak bola petícia podporená aj v elektronickej podobe, osoba podávajúca petíciu priloží podpisové hárky v elektronickej podobe.

 


Nespokojní učitelia, tréneri, žiaci, rodičia    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Nespokojní učitelia, tréneri, žiaci, rodičia na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...