Odstúpenie pani Melánie Konečnej z pozície vychovávateľky

My ako žiaci SIMEDKE žiadame o definitívne odstúpenie pani Konečnej, z osobných dôvodov, zlých skúseností s ňou a jej nevyhovujúceho prístupu k žiakom. Svoj nesúhlas môžu vyjadriť aj zákonní zastupcovia a bývalí študenti.


Žiaci Šimedke    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Žiaci Šimedke na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...