INICIATÍVA za podporu alternatívneho vzdelávania v Prešove

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, týmto vyjadrujeme podporu občianskemu združeniu Montessori cesta, so sídlom na Bernolákovej 17 v Prešove, v snahe o založenie základnej školy s montessori pedagogikou v Prešove. Máme za to, že tretie najväčšie mesto na Slovensku by malo svojim občanom poskytnúť možnosť zvoliť si akreditované alternatívne vzdelávanie a zabezpečiť tak rešpektujúci a individuálny prístup k špecifickým potrebám detí.

Podpisom tejto petície chceme spoločne deklarovať naším zástupcom v regionálnej i celoslovenskej politike, že máme záujem o založenie základnej školy podľa princípov Márie Montessori v meste Prešov.

Viac sa dozviete na www.dopresova.sk

 

 


Montessori cesta o.z.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Montessori cesta o.z. bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...