Nesuhlasite s odmietnutou zmenou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia?

05.02.2019 bola zverejnená informácia o výsledku hlasovania v slovenskom parlamente kde poslanci odsúhlasili, že nedôjde k zmene zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia kde bola navrhovaná zmena „Navrhuje sa, aby samotní prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania mali právo rozhodnúť, či umožnia vstup psov do svojich prevádzok. Zároveň sa navrhuje, aby v prípade, že to umožnia, mali povinnosť o tom informovať na viditeľnom mieste pred vstupom do priestorov prevádzky alebo v nich.“.

Nakoľko sa v roku 2018 slovenská verejnosť v hlasovaní vyjadrila, že by túto zmenu uvítala a všetky štáty susediace so Slovenskou republikou legálne umožňujú vstup so psom do prevádzok ako je reštaurácia, bar, kaviareň atď. žiadame o opätovné prerokovanie tohto návrhu kedže jeho formulácia je neodôvodnene reštriktívna pre prevádzkovateľov a skúsenosti všetkých okolitých krajín toto tvrdenie potvrdzujú.

Ďakujeme.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Tomáš Vavro na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook