Výzva poslancom NRSR: Nepodporte presun bojových lietadiel na Ukrajinu

VÝZVA POSLANCOM NRSR

Vážený poslanec, vážená poslankyňa,

už vyše roka sme svedkami ničivého ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Ako občania sme si v rámci tejto doby zažili všeličo. Zarážajú nás predovšetkým slová dočasne povereného premiéra Hegera, ktorý o poskytnutí slovenských bojových lietadiel MiG-29 Ukrajine 12.2.2023 vyhlásil: „Koordinácia dodávky zbraní v rámci NATO nemôže nastať, išlo by o zapojenie aliancie do konfliktu.“ (tu: Koordinácia dodávky zbraní v rámci NATO nemôže nastať, reagoval Heger - SME Minúta)

Odvolaná vláda bez ústavnej kompetencie napriek tomu hľadá spôsoby, ako by naše stíhačky na Ukrajinu dostala. A to napriek tomu, že absolútna prevaha krajín NATO, ako aj NATO samotné odmieta takýto krok kvôli veľkému riziku možnej eskalácie bojov.

Ak dočasne poverený premiér Heger a predstavitelia absolútnej väčšiny krajín NATO neklamú, potom dodávky takýchto bojových zbraní môžu mať za následok rozšírenie vojny na ďalšie krajiny. Kde potom ten istý dočasne poverený premiér Heger berie istotu, že ak dodá bojové lietadlá len Slovensko (alebo Slovensko s Poľskom súčasne), tak sa konflikt rozhodne nerozšíri na naše územie? Z jednoduchej logiky vyplýva, že Slovensko (alebo Slovensko s Poľskom), je vojensky oveľa slabšie, než celé NATO. Ak NATO nechce koordinovať zásielky zbraní z dôvodu hroziaceho zapojenia aliancie do konfliktu a zároveň má oveľa väčšiu vojenskú silu ako Slovensko (alebo Slovensko s Poľskom), potom z toho vyplýva iba jedno: dočasne poverený premiér Heger svojím konaním s veľkou pravdepodobnosťou môže priamo zapojiť Slovensko do vojenského konfliktu.

Lebo zapojenie Slovenska do konfliktu sa nemusí stať iba s dovolením Slovenska, ale aj rozhodnutím druhej strany, ktorej takto dávame casus belli – dôvod na vojnu. Ak Slovensko vykoná čin, po ktorom by sa konflikt mohol rozšíriť, pričom aj samotné NATO takúto možnosť nepodporuje, vystavujeme sa aj následkom článku 5 Zmluvy NATO, ktorý znie: „Zmluvné strany sa dohodli, že ozbrojený útok proti jednej alebo viacerým z nich v Európe alebo Severnej Amerike bude považovaný za útok proti všetkým, a preto odsúhlasili, že ak nastane taký ozbrojený útok, každá z nich uplatní právo na individuálnu alebo kolektívnu obranu, uznané článkom 51 Charty Organizácie spojených národov, pomôže zmluvnej strane alebo stranám takto napadnutým tým, že bezodkladne podnikne sama a v súlade s ostatnými stranami takú akciu, akú bude považovať za potrebnú, včítane použitia ozbrojenej sily, s cieľom obnoviť a udržať bezpečnosť severoatlantickej oblasti. Akýkoľvek taký ozbrojený útok a všetky opatrenia vykonané v jeho dôsledku budú bezodkladne oznámené Bezpečnostnej rade. Tieto opatrenia budú ukončené, akonáhle Bezpečnostná rada prijme opatrenia potrebné na obnovenie a zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.“

Upozorňujeme Vás preto, že ani článok 5 nehovorí taxatívne o automatickom použití ozbrojenej sily, ale iba o akcii, akú bude NATO, alebo jej členovia jednotlivo, považovať za potrebnú. Cieľom nebude ochrániť napadnutý štát, ale len bezpečnosť v severoatlantickej oblasti. Pokiaľ by NATO v takejto situácii konalo automaticky použitím ozbrojenej sily, bol by to začiatok svetovej vojny, ktorú by takto začalo Slovensko svojím neuváženým konaním.

Absolútna väčšina obyvateľov Slovenska si zjavne takýto vývoj neželá a je proti ohrozeniu mieru na Slovensku. A to vrátane ukrajinských utečencov, ktorí pred vojnou utiekli na Slovensko preto, lebo tu vojna nie je. Je teda zjavné, že dodanie našich bojových lietadiel Ukrajine je „zásadnou otázkou zahraničnej politiky“. Odvolaná vláda v zmysle Čl. 115 Ústavy SR preto už nemá právomoc o dodávke rozhodnúť. Verejne sa už na tom zhodli prezidentka SR, predseda parlamentu, predsedovia parlamentných strán i ústavní právnici.

Žiadame Vás preto nedopustiť porušenie Ústavy SR.

Žiadame Vás preto v žiadnom prípade nepodporiť možnosť presunu slovenských bojových lietadiel na Ukrajinu.

A naopak Vás žiadame takéto konanie odmietnuť aj verejne a právne záväzne.

V Bratislave 10. marca 2023.

Za občianske združenie Slovenskí katolíci

Mgr. Miroslav Vetrík, predseda združenia

Ing. Marián Tkáč PhD., podpredseda združenia

PhDr. Marián Servátka CSc., veľvyslanec, člen správnej rady

Ing. Gabriel Smatana, aktivista

Ing. Vanda Rybanská, NR SR, kresťanská aktivistka


Gabriel Smatana    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Gabriel Smatana bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...