Nechceme výstavbu na mieste bývalej skôlky na Znievskej 2

Žiadame zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja, aby nepredávalo budovu bývalej materskej školy na Znievskej ul. č. 2 a nevytváralo tak priestor developerovi na vybudovanie výškovej budovy vo vnútrobloku. Žiadame aby zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja zrušili súťaž na predaj a žiadame , aby sa začala diskusia s Petržalčanmi o využití budovy v prospech ľudí.

Petičný výbor : predseda – Rudolf Kusý, Americká 2, 831 02 Bratislava, Eduard Demel, Černyševského 7, 851 01 Bratislava, Ján Bučan, Lachova 26, 851 03 Bratislava 

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy a na doručovanie petičných hárkov poštou: Rudolf Kusý , Americká 2, 831 02 Bratislava, dátum narodenia 25.03.1976