Nechajte nás zmaturovať

 

cover-04.jpg

My, maturanti, si plne uvedomujeme vážnosť situácie, obdivujeme prácu všetkých lekárov, zdravotných sestier, záchranárov a mnohých iných a plne rešpektujeme všetky nariadenia. 

Nevidíme však dôvod na to, aby sa školský rok 2019/2020 predĺžil, a preto žiadame:

1. aby sa maturitná skúška uskutočnila aj napriek plošnej uzávierke škôl. Trváme na uskutočnení externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v novostanovenom termíne, teda od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020;

2. aby sa termín ústnej časti maturitnej skúšky neposúval a trváme na ponechaní pôvodného termínu, teda od 18. mája 2020 do 5. júna 2020

3. aby Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania opravil a vyhodnotil externú časť maturitnej skúšky skôr, ako bola pôvodne stanovená lehota šiestich týždňov, aby sa termín ústnej časti neposúval;

4. aby MŠVVaŠ SR skrátilo lehotu na opravenie maturitných slohov, tak, aby sa termín ústnej časti neposúval. 

Samozrejme, že nechceme ohroziť nikoho bezpečnosť, preto je dôležité, aby boli všetky maturitné skúšky zabezpečené v čo najbezpečnejších podmienkach. To znamená, že v menších skupinách, s rúškami, dostatočným rozostupom medzi žiakmi a skúšajúcimi, prípadne rozdelené do viacerých dní.  

Vyššie spomenuté požiadavky kladieme z nasledovných dôvodov:

- Vyučovanie na školách prebieha aj napriek našej neprítomnosti v školách. Nemáme prázdniny, trávime svoje dni plnením úloh, ktoré nás naďalej pripravujú na maturitnú skúšku. Nevidíme preto dôvod na predĺženie štúdia, keďže budeme pripravení odmaturovať v riadnom termíne.

- Na ukončenie maturitného ročníka sú naviazané prijímacie skúšky na vysoké školy, slovenské, ale aj zahraničné. Takéto posunutie maturitnej skúšky môže ohroziť prijímací proces a ohroziť tak budúcnosť tohtoročných maturantov.

- Podľa analýzy Inštitútu zdravotnej politiky sa situácia bude kontinuálne zhoršovať a Slovenská republika dosiahne vrchol nakazených až v polovici júna, preto je odsúvanie termínov neefektívne. Je preto zodpovednejšie nechať nás odmaturovať čím skôr, pod špeciálnymi podmienkami, v menších skupinkách a s ochrannými rúškami, kým nákaza nie je tak rozšírená, ako bude v neskoršom termíne.

Dúfame, že aj v týchto ťažkých časoch zabezpečíte plynulé ukončenie stredoškolského štúdia viac ako 50 000 maturantom, ktorí by sa v opačnom prípade mohli stretnúť s výraznými problémami spojenými so začiatkom ich následného štúdia, čo by mohlo negatívne ovplyvniť ich plány a ambície do budúcnosti.

Požiadavky tejto petície nie sú presným plánom, ako by dané kroky mali vyzerať. Žiadame ale, aby sa autority zaujímali aj o širšie konzekvencie, s ktorými sa budú musieť maturanti vysporiadať. 

Podpísaní maturanti a sympatizanti


Dominika Kovačovičová a Miriama Sokoláková za kolektív maturantov    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Dominika Kovačovičová a Miriama Sokoláková za kolektív maturantov na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook