Martin Urminský, prosíme ťa, aby si ukončil hladovku

Milý Martin, priateľ môj a spolumoderátor, ktorý si ma prizval do niekoľkých zo svojich relácií! Spolu s ľuďmi, ktorí ťa majú radi a tiež so všetkými podpísanými pod touto petíciou ťa prosím, aby si ukončil svoju protestnú hladovku. Nevyzývam, nežiadam, len úpenlivo prosím a nebudem ti vyčítať, ak našu prosbu nevypočuješ.

Som trochu v inej situácii ako ty. Keď moju lepšiu polovičku skosila choroba, zostal som s tromi deťmi na krku. Tiež by som sa rád odcvakol od systému, ale chcem dať svojim deťom rovnakú možnosť vyštudovať, akú dali mne moji rodičia. Ak sa aj oni časom rozhodnú odcvaknúť, budem rád, ale doprajem im, aby sa mohli rozhodnúť slobodne ako ja. Preto nesúhlasím s tvojím prístupom, ktorý využili, aby ťa zašili, ale máš plné právo uprednostniť iné hodnoty.

Hovorievaš, že tento systém je sebadeštruktívny. Vieš, že v tomto s tebou nesúhlasím. Hovorím, že naopak my sa v tomto systéme správame sebadeštruktívne, čo vyvoláva zdanie, že samotný systém je taký. Nechávam na tvoje zváženie, či sa tiež nesprávaš tak trochu sebadeštruktívne. Tým nespochybňujem tvoje právo na protest. Máš právo rozhodovať sa, ako sa ti páči, a za každé rozhodnutie nesieš zodpovednosť.

V poslednom rozsudku okrem iného stojí: „Krajský súd dodáva, že v právnom štáte je takáto filozofia neprípustná…“ Je to o tvojej filozofii, pritom všetci vieme, že tento štát nie je právny, čo verejne priznali aj niektorí jeho vrcholní predstavitelia. Ak teda cítiš potrebu protestovať, možno by si mohol zvážiť inú formu. Som presvedčený, že spoza mikrofóna dokážeš urobiť pre tento národ oveľa viac ako z cintorína.


Štefan Petrucha    Kontaktujte autora petície