Petícia MARIANKA - za riešenie dopravnej situácie - nielen Sväté údolie, Partizánska a Stromová ulica, Panský les

Pridajte sa všetci, ktorým prekáža súčasný stav dopravy a parkovania v Marianke.  Bežne, ale najmä počas cirkevných sviatkov a pútí. (Ne)prejazdnosť celej obce pri zablokovaní Karpatskej ulice (aj také bolo, a niekoľko hodín).  Stav Svätého údolia, ktoré by malo byť klenotom Marianky a chráneným územím obce. Slabý (žiadny) tlak obce na vyjednanie sprejazdnenia Panského lesa . 

Obec dlhodobo nerieši bezpečnosť obce pri zahltení komunikácií autami a autobusmi  nãvštevníkov. Nejestvujú obchádzkové trasy pre ulice za Svätým údolím, ale aj pre celú Marianku pri kolapse hlavnej tepny - Karpatskej ulice.

Starosta ide "po ruke" skôr požiadavkám majiteľov pozemkov z Panského  lesa na úkor obyvateľov, ktorých jediný prístup k svojim domovom je cez Sväté údolie. 

Napíšte svoj názor na Sväté údolie plné zaparkovaných áut, svoj názor na chatrný mostík (ešte si pamätáme značku nosnosti 5t, ktorá tam už chýba), jediné premostenie Mariánskeho potoka v Svätom údolí, cez ktoré jazdia ťažké nákladniaky, stavebné mechanizmy, cisterny...

Po reštitúcii a následnom predaji pozemkov Panského lesa sa začali diať veci, ktoré mal  vtedajší starosta a obecné zastupiteľstvo "ustrážiť", v záujme obce.

Niekto vydal stavebné povolenia, niekto odsúhlasil neprejazdnosť súkromnej cesty. Niekto povolil oplotenie lesa aj tam, kde to naozaj nebolo nutné.

Niekto povolil odstrel svahu (?povolil?) a čiastočné zasypanie jazierka za Panským lesom. 

Niekto zrušil projekt premostenia z Panského lesa na Partizánsku ulicu, ktorý  riešil  obchádzku Svätého údolia. Most bol naprojektovaný a rozpracovaný!... Niekto odstúpil od racionálneho projektu, do ktorého už boli investované prostriedky obce, namiesto hájenia verejnoprospešného záujmu.

Dňa 28.3.2018,   niekto predložil na prejednanie obecnému zastupiteľstvu  návrh nájomnej zmluvy na obecný pozemok za smiešny poplatok , s opciou odkupného práva o dva roky. Pritom sa jedná o pozemok na parcele 810/40, kde sa mal realizovať spomínaný projekt premostenia,  a  na ktorom už súčasný starosta prisľúbil aspoň úpravu terénu  pre Partizánsku ulicu, lebo sa tam po nie nevyhnutnom oplotení lesných pozemkov nových majiteľov z Panského lesa ani poriadne nevyhnú autá, nemajú sa kde otočiť smetiari...

ŽIADAME:

1. Obec o vypracovanie dopravnej analýzy za účelom sprejazdnenia obchádzkových trás v obci a parkovania v obci.

2. Urgentne riešiť prístup a dopravnú situáciu spojenú so Svätým údolím, na Partizánskej a Stromovej ulici :

  A. vyjednaním ťarchy prístupu pre obyvateľov Partizánskej  a Stromovej ulice cez Panský les,  alebo

  B. cez SV. údolie len pre obyvateľov (a návštevníkov obyvateľov) Partizánskej (Stromovej) ulice

-so  zabezpečením prístupu pre  servisné a záchranné zložky

- vybudovaním miest pre stretávanie sa a vyhnutie s oprotiidúcim vozidlám  

-  s  miestom pre otočenie sa na konci slepej ulice.   

3. využiť obecnú parcelu 810/40 na vybudovanie rozšírenia cesty pre vyhnutie sa vozidiel. Sme proti prenájmu či predaju uvedenej parcely.

4. Osadiť tabule Obytná zóna na začiatok Partizánskej (Stromovej) ulice, s parkovaním len pre obyvateľov ulice.

5. S riešením dopravných komunikácií riešiť zároveň privedenie IS (vodovodu, plynovodu,  internetového kábla) a vybudovanie pripojok pre domácnosti na uvedené  ulice. 

Podporte  petíciu za riešenie stavu v Marianke, pridajte svoj názor,  či svoje riešenie.

Podpísať túto petíciu


ALEBO

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená na našej stránke. Všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári, však uvidí autor petície.

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Facebook