Petícia MARIANKA - Sväté údolie, Partizánska a Stromová ulica, Panský les

Pridajte sa všetci, ktorým prekáža súčasný stav dopravy a parkovania v Marianke.  Bežne, ale najmä počas cirkevných sviatkov a pútí. (Ne)prejazdnosť celej obce pri zablokovaní Karpatskej ulice.  Stav Svätého údolia, ktoré by malo byť klenotom Marianky a chráneným územím obce. Slabý (žiadny) tlak obce na vyjednanie sprejazdnenia Panského lesa

Obec dlhodobo nerieši bezpečnosť obce pri zahltení komunikácií autami a autobusmi  nãvštevníkov. Nejestvujú obchádzkové trasy pre ulice za Svätým údolím, ale aj pre celú Marianku pri kolapse hlavnej tepny - Karpatskej ulice.

Podpíšte svoj názor na Sväté údolie plné zaparkovaných áut, svoj názor na chatrný mostík, jediné premostenie Mariánskeho potoka v Svätom údolí, cez ktoré jazdia ťažké obslužné mechanizmy, cisterny...

 

ŽIADAME:

1. Obec o vypracovanie dopravnej analýzy za účelom sprejazdnenia obchádzkových trás v obci a parkovania v obci.

2. Urgentne riešiť prístup a dopravnú situáciu spojenú so Svätým údolím, na Partizánskej a Stromovej ulici :

  A. vyjednaním ťarchy prístupu pre obyvateľov Partizánskej  a Stromovej ulice cez Panský les,  alebo

  B. cez SV. údolie len pre obyvateľov (a návštevníkov obyvateľov) Partizánskej a Stromovej ulice

-so  zabezpečením prístupu pre  servisné a záchranné zložky

- vybudovaním miest pre stretávanie sa a vyhnutie s oprotiidúcim vozidlám  

-  s  miestom pre otočenie sa na konci slepej ulice.   

3. využiť obecnú parcelu 810/40 na vybudovanie rozšírenia cesty pre vyhnutie sa vozidiel. Sme proti prenájmu či predaju uvedenej parcely.

4. Osadiť tabule Obytná zóna na začiatok Partizánskej (Stromovej) ulice, s parkovaním len pre obyvateľov ulice.

5. S riešením dopravných komunikácií riešiť zároveň privedenie IS (vodovodu, plynovodu,  internetového kábla) a vybudovanie pripojok pre domácnosti na uvedené  ulice. 

Podporte  petíciu za riešenie stavu v Marianke.

Podpísať túto petíciu

Pre podpísanie tejto petície vytvorenej Eva Zacikova vyplňte formulár nižšie. Autor petície bude vidieť všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook