Mňa nezastupuje Jednota dôchodcov Slovenska a ani si to neželám.

Vyzývame všetkých uvedomelých dôchodcov na Slovensku, aby ste podpísali  protestnú petíciu proti Jednote dôchodcov Slovenska, nakoľko nesúhlasíte s ich zastupovaním vás osobne voči štátu, aby za vás verejne nevyhlasovali podporu stranám SmerSD a HlasSD , aby nevyjadrovali za vás svoj názor, či politický, ekonomický, alebo akýkoľvek bez vášho súhlasu. Rázne a verejne odmietam spoluprácu s Jednotou dôchodcov Slovenska a nesúhlasím s ich postojmi a požiadavkami. Na znak nesúhlasu dobrovoľne podpisujem túto petíciu. 


Margita Stančíková a spol.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Margita Stančíková a spol. na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...