List ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi

Vážený pán minister Gröhling,

píšem vám ohľadom tohtoročnej maturitnej skúšky. Najprv by som chcela podotknúť, že úplne rozumiem rozhodnutiu, že sa aj napriek dištančnej výučbe konať bude. Čelili ste veľkému nátlaku zo strany spoločnosti a zároveň by som sama bola smutná, keby nás o túto takzvanú skúšku dospelosti pripravíte. Ako ľudia sme sa posunuli opäť ďalej vďaka tomu, že sme sa naučili ako zvládať obrovský nápor povinností a stresu.

Avšak, aj napriek všetkému porozumeniu sa mi nedá nevyjadriť k tomu, že samotné uskutočnenie maturitnej skúšky bolo voči nám nanajvýš nefér. Sám ste spomínali, že testy zohľadníte vzhľadom k tomu, že sme boli doma na dištančnej výučbe naprieč troma ročníkmi. Musím prízvukovať, že aj napriek maximálnej snahe našich pedagógov, sme nemali od marca 2020 až do konca ročníka takmer žiadne online hodiny. Boli sme odkázaní na to, aby sme sa učili sami, čo bohužiaľ v praxi nefungovalo. Chýbal nám výklad od učiteľa, chýbala nám motivácia, chýbali nám striktné informácie a pokyny, vďaka ktorým by sme vedeli, čo bude ďalej. Do tretieho ročníka sme nastúpili prezenčne, ale hneď od začiatku sa na nás spustila lavína nedobehnutých učív a po krátkom čase sme boli opäť nútení prejsť na dištančnú výučbu. Nebudem klamať, bolo to omnoho lepšie ako v predošlom ročníku, ale zároveň sa to nevyrovnalo štandardnej výučbe. Pre úplnosť musím deklarovať, ako vyzeral maturitný ročník. Od jeho počiatku bol na nás vyvíjaný enormný tlak, maximálne sme pociťovali ťarchu neprebratých látok a nedostatok vedomostí. Naši učitelia sa snažili a stále snažia robiť pre nás čo najviac, aby sme tento výpadok dobehli, ale prakticky to nebolo a nie je možné.

Uplynulé roky sa niesli v znamení neistoty. V časoch, keď začínala pandémia, a my sme nevedeli, či naši rodičia neprídu o prácu a či budú naše rodiny zdravé a kompletné, si mnohí z nás vyberali cestu, ktorou sa ďalej uberú. Boli sme konfrontovaní strachom, neistotou a častokrát sme sa museli vzdelávať v nevyhovujúcom prostredí. Mnohí z nás nemali dostatok súkromia a prostriedkov na pokojné participovanie sa na online vyučovaní. Či už to bolo z dôvodu zlého internetového pripojenia alebo iných nepriaznivých rodinných dôvodov. A keď sa naše životy opäť začali vracať do normálu, na východe vypukla vojna, ktorá zahalila opäť všetko do neistoty. Všetky tieto okolnosti si vypýtali veľkú daň, ktorá sa podpísala na zdraví mnohých z nás. Napriek tomu, že sme mladí, ochorenie Covid-19 spôsobilo mnohým dlhodobé komplikácie odrážajúce sa na fyzickom i mentálnom zdraví. Strata energie, motivácie, či schopnosti sústrediť sa, je len zlomok všetkých problémov, ktoré dopadli aj na nás. Vyskytli sme sa v bezprecedentných časoch a vzhľadom na to, že bolo Vašou úlohou zmierniť negatívne dopady pandémie na študentov, musím vyjadriť sklamanie z Vašich činov.

Maturitné testy boli pre nás neprimerane náročné. Poukazujem najmä na angličtinu. Z tried vychádzali i tí najlepší žiaci so zúfalstvom a mnohí aj so slzami v očiach. Učitelia neveriacky pozerali, aké náročné testy sa dostali na naše lavice. Naprieč strednými školami prenikala beznádej, o ktorej vám vie povedať každý, kto sa nachádzal v škole, kde prebiehala maturitná skúška. Pritom príprava, ktorú sme absolvovali zahŕňala pri mnohých ich najväčšiu koncentráciu a odhodlanie. Napriek tomu, sme sa v deň, keď mali byť naše snahy zúročené, cítili nevzdelaní a oklamaní.

Áno, oklamaní. A to práve Vami, pán minister. To, že budú maturity zohľadnené sa odzrkadlilo len v pridaných 15 minútach, ktoré pravdupovediac, využilo len minimum ľudí. Problémy nastali už v úplnom počiatku, keď niekoľko rokov odložené odpoveďové hárky neplnili svoju funkciu a písmo sa nepretláčalo na druhú stranu. Ďalej po tom, ako sa spustila prvá nahrávka, ktorá mnohým sekala kvôli nekvalitným CD, ktoré boli distribuované do škôl. Vtedy sme sa azda všetci cítili ešte viac vystresovane a beznádejne, pretože bol ťažko zrozumiteľný a najnáročnejšie postavený naprieč všetkými maturitnými testami na úrovni B2, ktoré sa kedy písali v riadnom termíne. Áno, uvedomujeme si, že svet a i naše školstvo momentálne čelí väčším problémom, ako je len nefunkčný kopírovací papier, ale všetky spomínané komplikácie zmarili náš jediný pokus podať maximálny výkon odzrkadľujúci snahu, ktorú sme vynaložili za uplynulé roky.

I keď je tento list podpísaný mnohými maturantmi, dovoľte, aby som aj ja vyjadrila svoj osobný pohľad nadobudnutý po tomto zážitku. Už roky pre mňa škola znamená najvyššiu prioritu. Keď som videla stranu, v ktorej pôsobíte, v opozícii bojovať proti kleptokracii, ktorá tu vznikla, povedala som si, že chcem svet robiť lepším. Rozhodla som sa študovať právo, aby som sa mohla aktívne podieľať na budovaní spravodlivosti. Avšak, práve tieto maturity, ktoré sa najmä vďaka Vám konali tak, ako sme videli, ma na moment donútili prestať veriť v spravodlivosť a v to, že môže byť niekedy nastolená. Cítim sa oklamaná, tak ako tisíce iných budúcich právnikov, lekárov, vedcov, ale i umelcov, učiteľov a iných mladých ľudí, ktorí mohli do sveta vykročiť s oveľa menšou trpkosťou na srdci, keby nepostúpili túto nespravodlivosť.

Ako je viditeľné, odpor maturantov je tak rozdrobený, že sa zdá byť bezvýznamný. Áno, asi sme nepohli vašimi voličskými percentami a zrejme ani nepohneme. Ale verím, že sám sa neberiete ako politickú bábku ovládanú preferenciami. Dúfam, že sa vo Vás skrýva ľudskosť, porozumenie a najmä schopnosť kriticky zhodnotiť situáciu, z ktorej jasne vyplýva, že ste na naše plecia naložili príliš veľkú záťaž. Máte pozíciu ministra školstva, v rukách máte životy stá tisícov mladých ľudí, ktorí budú formovať tento svet. Uvedomujeme si, že mýliť sa je ľudské a že i tí najlepší štátnici sa dopustili chýb. Ešte stále máte čas upokojiť v nás pocit nespravodlivosti a hnevu. To ako a či to spravíte, nechávam na Vás a na dialógu, ktorý by mal v demokratickej spoločnosti prebehnúť. Debate sme otvorení my, ale určite i aliancie zastrešujúce stredoškolákov.

Preto Vás chcem požiadať, nenechajte tieto udalosti upadnúť do zabudnutia, nezakrývajte tento problém, ktorý nastal. Pretože my nezabúdame a toto neprávo nás bude ťažiť ešte veľmi dlho. Vašou úlohou je zabezpečiť správny chod školstva, ktoré vám predošlé vlády zanechali vo veľmi zlom stave. Preto Vás prosím, nenechajte ho trpieť ešte viac, nenechávajte trpieť nás, mladých ľudí, ktorí sa dostali do špirály zlých okolností. Príďte s kompromisom, ktorý naozaj zohľadní to, v akej bezprecedentnej dobe sa nachádzame.


Mária Rácová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Mária Rácová bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...