lesyskalica

Primátor Skalice, Ing. Stanislav Chovanec, žiada zastupiteľstvo mesta o súhlas s predajom mestských lesov v Zlatníckej doline. Celkovo primátor navrhuje predať 5.671.818 m2 lesných pozemkov vrátane lesných porastov, ktoré prejdú z vlastníctva občanov Skalice do vlastníctva súkromnej spoločnosti za cenu 0,328 EUR za každý m2. Predaj je navrhovaný bez verejnej súťaže a bez znaleckého posudku.

Podpísaní občania žiadajú primátora mesta Skalica a zastupiteľstvo mesta Skalica, aby nepredávali lesné pozemky vo vlastníctve mesta Skalica.

(Zastupiteľstvo bude o predaji rokovať verejne vo štvrtok 10.4.2014 o 13:00 v budove Mestského úradu)


Lukáš Tisoň    Kontaktujte autora petície