Obmedzenie svojprávnosti osobe Jozef Klányi

  • My, slušní, pracujúci, vzdelaní a socializovaní občania týmto žiadame štátne orgány, aby z úradnej moci “ex offo” preskúmali dôvody začatia konania vo veci obmedzenia právnej spôsobilosti Jozefa Klányiho z Prievidze, člena Občianského tribunálu a zároveň dôvody opätovného nariadenia ústavnej psychiatrickej liečby.
  • V minulosti bol Jozef Klányi na základe súdnych znalcov a následne na základe právoplatného rozhodnutia súdu uznaný za nepríčetného a bola mu nariadená aj ústavná psychiatrická liečba.
  • Napriek tomu však občan Klanyi neustále verejne porušuje právne normy, nabáda na to verejne aj iné osoby, správa sa spôsobom, ktorý aj u laika zbudzuje presvedčenie, že tento muž trpí psychickou poruchou, vďaka ktorej nedokáže rozpoznať následky svojho konania a je nebezpečný pre seba ako aj pre okolie.
  • Je len otázkou času, kedy sa Jozef Klányi dopustí vďaka svojej chorobe činu, ktorý môže ohroziť zdravie, život alebo majetok nič netušiacich a nevinných osôb.

Kto súhlasí s obsahom petície nech sa sem anonymne podpíše, netreba potvrdiť svoju emailovú adresu a v poznámke môžte vyjadriť svôj názor.

klanyipatranie.jpg


Július Hlísta    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Július Hlísta na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...