Iniciatíva za vymazaných rodičov vyzýva na odstúpenie brzdný kolík z MS SR, MPSVR SR a jeho krajnosti a MF SR a jeho výsosti

     Dňa 24.6.2020 sa udial historicky prvý protest Za naše deti, kedy sme protestovali pred Ministerstvom spravodlivosti, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a pred Úradom vlády.

https://www.ta3.com/clanok/178836/rodicia-protestom-upozornili-na-problemy-pri-rozhodovani-sudov

     Táto petícia vznikla ako reakcia na očistné procesy, ktoré boli spustené v slovenskom súdnictve, ktoré je poznačené vážnymi podozreniami zo spáchania trestných činov a iných protiprávnych skutkov sudcami, prokurátormi a inými štátnymi pracovníkmi.  

     Poručenská agenda je dlhodobo kritizovaná za nesprávne a nezákonné rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa maloletých detí.  Existuje obrovské množstvo prípadov, kde prakticky jeden z rodičov bol úplne vymazaný zo života svojich detí bez toho, aby existoval na to akýkoľvek dôvod. Je evidentné, že v súčasnej dobe na Slovensku pôsobia skupiny, ktoré si z poručenskej agendy vytvorili veľmi výhodný biznis  s deťmi. Za uplynulé roky bolo spracovaných aj množstvo podnetov o tom ako je možné legálne s posvätením súdu ukradnúť dieťa jednému z rodičov avšak ani po niekoľkých rokoch sa situácia na súdoch vôbec nemení, práve naopak, situácia sa zhoršuje.       

     Je neakceptovateľné, aby otvorene existovali prepojenia súdov, súdnych znalcov a advokátov, ktorí naťahujú a manipulujú súdne konania len za účelom tzv. vydržania dieťaťa, čo je v praxi najbežnejší spôsob ako zdĺhavé procesy na súdoch oberú dieťa o druhého rodiča a aby pritom nikto za to nebol postihnuteľný.   

     Je neakceptovateľné, že aj existujúce právoplatné súdne rozhodnutie je nevymožiteľné a súdy odmietajú urobiť kroky, ktoré sú potrebné na to aby zabezpečili právny stav. V praxi to vyzerá tak, že prejdú celé mesiace až roky kým súd vôbec pošle výzvu na dobrovoľné plnenie úradného rozhodnutia, prípadne uloží pokutu povinnému rodičovi a absolútne nefunguje zákonný prostriedok prezverenia dieťaťa v prípade nesúčinnosti druhého rodiča. Zároveň svojou nečinnosťou súdy účelovo bránia aj v trestnoprávnej zodpovednosti povinného rodiča. Štátne inštitúcie zase bránia  v disciplinárnej a  trestnoprávnej zodpovednosti sudcov. 

Kedže od protestu prešli 2 roky a minister práce,sociálnych vecí a rodiny Bc. Milan Krajniak do dnešného dňa nezjednal personálne vyvodenie zodpovednosti pri preukázanom pochybení UPSVAR Bratislava a nepodal TO OČTK na UPSVAR BA, pričom sa jedná o sociálno právnu ochranu detí a sú páchané pokračujúce zločiny na chránených osobách, zároveň ministerka spravodlivosti Mgr. Mária Kolíková do dnešného dňa nezrušila VYHLÁŠKU 207/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 27. júna 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých, ktorá vymazáva tisícky rodičov zo života ich maloletých detí, do dnešného dňa nepredložila skrátenú legislatívnu úpravu, kde by určila lehoty v sporoch o deti, trestnoprávnu zodpovenosť pre sudcov a štátne inštitúcie, ktoré preukázateľne nekonajú v záujme maloletých detí, nepodala disciplinárne podnety na poručenských sudcov, ktorí porušujú základné ľudské práva potvrdené Ústavným súdom a práve predkladané legislatívne návrhy z dielne MS SR sú v rozpore s Ústavou SR, Medzinárodným Dohovorom o právach dieťaťa a nereflektujú na súčasnú situáciu v sporoch o deti a podporujú vymazávanie rodičov a na záver bývalý premiér SR Igor Matovič, súčasný minister financií do dnešného dňa od historicky prvého protestu Za naše deti si nenašiel čas a nepodarilo sa za celé 2 roky sprostredkovať žiadne stretnutie.

 

Preto  my - Vymazaní rodičia požadujeme:

aby minister MPSVR Bc. Milan Krajniak, ktorý zašiel až do krajnosti podal sám demisiu a odstúpil z postu ministra našich detí

aby ministerka MS SR Mgr. Mária Kolíková, ktorá je brzdným kolíkom v náprave legislatívnej úpravy a opatreniach v sporoch o deti prejavila cit a sama sa vzdala postu ministerky našich detí

aby bývalý premiér SR a súčasný minister MF SR Igor Matovič - majiteľ najsilnejšej politickej strany OĽANO a dlhoročný ignorant  agendy vymazaných rodičov odstúpil, lebo už nemá našu dôveru rodičov, ale aj detí  a nie je garantom v spravodlivosť a v právny štát, ktorý dokáže zabezpečiť svojim občanom právo na pokojný rodinný život.  

 


Iniciatíva za vymazaných rodičov    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Iniciatíva za vymazaných rodičov bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...