Mimoriadne odmeny predavačkám v čase COVID-19

V tejto zložitej situácii,  keď vo svete zúri COVID-19, sú  v prvej línii okrem " anjelských bytostí " aj predavačky,  ktoré denne zabezpečujú plné regále s potravinami,  dôkladnú obsluhu za pultami Vašich predajní a tým riskujú svoje zdravie v kontakte s obyvateľmi miest a obcí.  Posledné týždne je na ne vyvýjaný vysoký fyzický ale často aj psychický tlak,  pretože nápor zákazníkov, obrovské nákupy a často aj vulgárne poznámky od niektorých zákazníkov, sú enormné. Chodia z práce vyčerpané ale aj napriek tomu nasledujúce ráno vstávajú s odhodlaním vytrvať a plniť si svoje pracovné povinnosti zodpovedne a svedomito.

Určité obchodné reťazce s potravinami sa preto rozhodli prácu a snahu svojich zamestnancov odmeniť nie len slovne a gestom potlesku,  ale aj finančne sa im chcú zavďačiť.  Týmto vyzývam aj nemalý obchodný reťazec Coop Jednota,  aby zvážil alternatívu mimoriadnych odmien pre svoj personál,  ktoré si táto mimoriadna doba doslova žiada. 

Ďakujem všetkým,  ktorí nás pri dosiahnutí cieľa podporia!  

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Lucia na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook