Hromadná pripomienka za ochranu rodinného stavebného sporenia

Číslo súvisiaceho legislatívneho procesu: LP/2023/609

Ministerstvo financií SR dňa 10.10.2023 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.

Predložený návrh má za cieľ zrušiť koncept tzv. rodinného stavebného sporenia, ktorý bol schválený len pred niekoľkými mesiacmi (zákonom č. 316/2023 Z. z.) a má vstúpiť do platnosti 1.1.2024. Rodinné stavebné sporenie je určené pre manželov a ich deti a zavádza 3 zmeny:

  1. Na polovicu sa zníži suma, ktorú je potrebné nasporiť na získanie plnej 70 € ročnej štátnej prémie. V budúcom roku si teda člen rodiny na získanie plnej prémie bude namiesto 1 000 € musieť nasporiť len 500 €. Pokiaľ nenasporí 500 €, štátna prémia bude 14 % z jeho ročného vkladu (namiesto pôvodných 7 %).
  2. Počas prvého roka odo dňa poskytnutia štátnej prémie dostanú rodinní sporitelia 50 % zľavu z poplatkov.
  3. Zároveň sa zmení výpočet maximálneho príjmu pre zachovanie nároku na prémiu. Po novom sa strop ročného príjmu nebude počítať po jednotlivcoch, ale spoločne za celú domácnosť. Zákon už teda nebude nadhodnocovať finančnú situáciu rodiny, v ktorej jeden z rodičov dosahoval príjem nad zákonnou hranicou, zatiaľ čo druhý zarábal výrazne menej, poprípade poberal len nízky rodičovský príspevok.

V skratke, rodinné stavebné sporenie robí štátnu prémiu dostupnejšou pre rodiny s deťmi a otvára tak stavebné sporenie tej skupine, ktorá ho často potrebuje najviac.

V tejto zásadnej hromadnej pripomienke preto žiadame, aby bol návrh zákona stiahnutý z legislatívneho procesu, pretože ohrozuje životný štandard rodín s deťmi a nepomôže Slovensku zvýšiť dostupnosť bývania.

Odôvodnenie:
Dostať sa k novému bývaniu je na Slovensku najťažšie spomedzi 27 európskych krajín, pričom na kúpu bytu s výmerou 70 m2 potrebuje Slovák v priemere 14 hrubých ročných platov. Bývanie je rovnako nedostupné aj pre mladých ľudí, ktorí sa od rodičov odsťahujú v priemere krátko pred dovŕšením 31 rokov, čím sa znovu zaraďujeme medzi najhoršie krajiny v EÚ.

Práve štátna prémia je ako príspevok štátu stavebným sporiteľom nástroj, prostredníctvom ktorého vie štát adresne a cielene podporovať občanov-spotrebiteľov v zodpovednom sporení si na kúpu nového bývania alebo rekonštrukciu starého (čím zároveň podporuje zelenú ekonomiku).

Štát má garanciu, že rodiny využijú prémiu na bývanie, nakoľko každé euro, ktoré cez systém stavebného sporenia prejde, musí byť doložené zmluvami/faktúrami/bločkami. Štát nedáva spotrebiteľom peniaze „len tak,“ ale dopĺňa ich vlastný príspevok. Zákon, ktorý predkladateľ navrhuje zrušiť, len reaguje na potreby aplikačnej praxe a zreálňuje očakávania štátu od stavebných sporiteľov.

Zároveň poukazujeme na to, že návrh podkopáva dôveru v štát. Je podľa nás bezprecedentné rušiť zákon, ktorý bol schválený len pred niekoľkými mesiacmi a jeho dopady v praxi sa ešte nedajú posúdiť. Dôsledky takéhoto konania sú nepredvídateľné, nakoľko porušujú princíp právnej istoty a predvídateľnosti konania štátu – ak raz niečo schválime, mali by sme sa toho držať.

Na záver dodávame, že predmetný návrh zákona je krok späť – nielen doslovný, ale aj pomyselný – v štátnej politike pomôcť rodinám v ich vlastnej snahe zabezpečiť si lepšie, kvalitnejšie, zelenšie, a teda aj lacnejšie bývanie. Je paradoxné, že tento krok späť prichádza v čase, keď môžeme s istotou povedať, že boj s nedostupným bývaním má ďaleko od výhry.

V prípade nevyhovenia hromadnej pripomienke žiadame, aby navrhovateľ písomne pozval na rozporové konanie nižšie uvedených splnomocnených zástupcov verejnosti:

  1. Filip Kužma, riaditeľ Inštitútu moderného spotrebiteľa, e-mail: ims@modernyspotrebitel.sk

Kontaktná osoba: Filip Kužma, riaditeľ Inštitútu moderného spotrebiteľa, e-mail: ims@modernyspotrebitel.sk

Pripomienka je zastrešená Inštitútom moderného spotrebiteľa, ktorý od roku 2018 zastupuje a presadzuje záujmy spotrebiteľov žijúcich v modernej dobe, poskytuje vzdelávanie v spotrebiteľskej problematike a podieľa sa na tvorbe politík, ktoré pomáhajú zlepšiť spotrebiteľské prostredie.


Inštitút moderného spotrebiteľa    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Inštitút moderného spotrebiteľa bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...